Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły Tue, 17 May 2022 08:07:34 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-orly-10 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Olszynka Fri, 13 May 2022 14:04:17 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowa-gazociagu-zasilajacego-sredniego-cisnienia-wraz-z-budowa-przylacza-gazowego-w-miejscowosci-olszynka Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta gminy Orły w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zadąbrowie" Fri, 13 May 2022 14:00:18 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-wojta-gminy-orly-w-sprawie-wdania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-budowa-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-do-4-mw-wraz-z-infrastruktura-techniczna-w-miejscowosci-zadab Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Orły Fri, 13 May 2022 13:18:09 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/inspektor-ochrony-danych-urzedu-gminy-orly Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta gminy Orły w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Naprawy odpadów samochodowych Thu, 12 May 2022 14:35:23 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-wojta-gminy-orly-w-sprawie-wdania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-naprawy-odpadow-samochodowych Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do zbycia oddania w użyczenie. Wed, 11 May 2022 14:48:12 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-432022-wojta-gminy-orly-z-dnia-11-maja-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-orly-przeznaczonych-do-zbycia-oddania-w-uzyczenie Uchwała Nr LV/334/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. Upoważnienia Wójta Gminy Orły na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF. Fri, 06 May 2022 14:10:09 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3342022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-upowaznienia-wojta-gminy-orly-na-podstawie-ustawy-z-12-marca-2022r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-w-zakresie-zmian-w-budzecie-i-wpf Uchwała Nr LV/333/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fri, 06 May 2022 14:08:20 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3332022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi Uchwała Nr LV/332/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025" Fri, 06 May 2022 14:05:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3322022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-przeciwdzialania-narkomanii-na-lata-2022-2025 Uchwała Nr LV/331/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2022 roku” Fri, 06 May 2022 14:03:18 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3312022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-orly-w-2022-roku Uchwała Nr LV(330(2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Orły w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Fri, 06 May 2022 13:59:05 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3302022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-przyjecia-programu-oslonowego-gminy-orly-w-przedmiocie-wsparcia-seniorow-w-ramach-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022 Uchwała Nr LV/329/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego Fri, 06 May 2022 13:56:20 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3292022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-zawarcia-porozumienia-i-przyjecia-do-realizacji-zadania-ponadgminnego Uchwała Nr LV/328/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Orłach Fri, 06 May 2022 13:53:04 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3282022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-odplatne-nabycie-nieruchomosci-polozonej-w-orlach Uchwała Nr LV/327/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Fri, 06 May 2022 12:14:26 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3272022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-nabycie-nieruchomosci-do-gminnego-zasobu-nieruchomosci Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły Fri, 06 May 2022 12:10:57 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3262022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-wprowadzenia-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej-gminy-orly Uchwała Nr LV/325/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r, Fri, 06 May 2022 12:03:09 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3252022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-r Uchwała Nr LV/324/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/320/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r, Fri, 06 May 2022 11:59:55 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lv3242022-rady-gminy-orly-z-dnia-28-marca-2022-r-zmieniajaca-uchwale-nr-liv3202022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-r Uchwała Nr LIV/323/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Orły i nadania jej statutu. Fri, 06 May 2022 11:55:46 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liv3232022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-powolania-rady-seniorow-gminy-orly-i-nadania-jej-statutu Uchwała Nr LIV(/322/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Obroshyne Obwód Lwowski (Ukraina) Fri, 06 May 2022 11:53:01 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liv3222022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nawiazanie-wspolpracy-partnerskiej-z-gmina-obroshyne-obwod-lwowski-ukraina Uchwała Nr LIV/321/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły Fri, 06 May 2022 11:50:33 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liv3212022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej-gminy-orly Uchwała Nr LIV/320/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r. Fri, 06 May 2022 11:49:15 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liv3202022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-r Uchwała Nr LIII/318/2022 Rady Gminy Orły z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Fri, 06 May 2022 11:42:30 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liii3182022-rady-gminy-orly-z-dnia-15-lutego-2022-r-w-sprawie-upowaznienia-kierownika-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-orlach-do-zalatwiania-indywidualnych-spraw-z-zakresu-administracji-publicznej Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Walawa Fri, 06 May 2022 11:03:17 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowa-gazociagu-zasilajacego-sredniego-cisnienia-wraz-z-budowa-przylacza-gazowego-w-miejscowosci-walawa-1 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Ciemięrzowice Fri, 06 May 2022 11:01:35 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowa-gazociagu-zasilajacego-sredniego-cisnienia-wraz-z-budowa-przylacza-gazowego-w-miejscowosci-ciemierzowice Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa gazociągu zasilającego średniego cisnienia wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Niziny Fri, 06 May 2022 10:56:20 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-o-wydanej-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-budowa-gazociagu-zasilajacego-sredniego-cisnienia-wraz-z-budowa-przylacza-gazowego-w-miejscowosci-niziny Uchwała Nr LIV/319/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla partnerskiej GMINY Sołonka na Ukrainie Fri, 06 May 2022 00:00:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liv3192022-rady-gminy-orly-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-pomocy-rzeczowej-dla-partnerskiej-gminy-solonka-na-ukrainie Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 r. - I aktualizacja Fri, 29 Apr 2022 15:07:47 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2022-r-i-aktualizacja Uchwała Nr LIII/317/2022 Rady Gminy Orły z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie prowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r. Fri, 29 Apr 2022 15:00:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-liii3172022-rady-gminy-orly-z-dnia-15-lutego-2022-r-w-sprawie-prowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-r Nabór wniosków - Dotacja na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Tue, 26 Apr 2022 09:58:05 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/nabor-wnioskow-dotacja-na-realizacje-inwestycji-w-zakresie-demontazu-transportu-oraz-unieszkodliwiania-wyrobow-zawierajacych-azbest Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Mon, 25 Apr 2022 08:05:09 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-finansow-komisji-kultury-oswiaty-i-spraw-socjalnych-komisji-rewizyjnej-komisji-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-komunalnej-oraz-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-orly-7 LVI nadzywczajna sesja Rady Gminy Orły Mon, 25 Apr 2022 07:45:32 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/lvi-nadzywczajna-sesja-rady-gminy-orly Zakończenie zbierania dowodów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zadąbrowie" Thu, 21 Apr 2022 15:15:08 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zakonczenie-zbierania-dowodow-w-sprawie-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-budowa-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-do-4-mw-wraz-z-infrastruktura-techniczna-w-miejscowosci-zadabrowie OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - WZORY Thu, 21 Apr 2022 12:14:06 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-wzory