Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Fri, 03 Feb 2023 21:39:38 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/dostawa-sprzetu-serwerowego-i-sieciowego-z-oprogramowaniem-i-uslugami-wdrozeniowymi-dla-gminy-orly-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina OGŁOSZENIE NR I SPRZEDAŻY DREWNA Thu, 02 Feb 2023 11:33:53 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-nr-i-sprzedazy-drewna Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r. Thu, 02 Feb 2023 10:32:19 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-72023-w-sprawie-rocznego-planu-kontroli-na-2023r Plan zamówień publicznych na 2023 rok Thu, 02 Feb 2023 09:56:27 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/plan-zamowien-publicznych-na-2023-rok Ogłoszenie nr II o sprzedaży drewna Fri, 27 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-nr-ii-o-sprzedazy-drewna Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Wed, 25 Jan 2023 12:43:16 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-finansow-komisji-kultury-oswiaty-i-spraw-socjalnych-komisji-rewizyjnej-komisji-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-komunalnej-oraz-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-orly-29 LXXII Sesja Rady Gminy Orły Wed, 25 Jan 2023 12:40:07 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/lxxii-sesja-rady-gminy-orly Zarzadzenie nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023roku Tue, 24 Jan 2023 14:21:31 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-42023-z-dnia-24-stycznia-2023r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-orly-przeznaczonych-do-najmu-w-2023roku Uchwała Nr LXX/415/2022 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy i uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły w 2023 roku Fri, 20 Jan 2023 08:24:19 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxx4152022-w-sprawie-przyjecia-ramowych-planow-pracy-rady-gminy-stalych-komisji-rady-gminy-i-uchwalenia-planu-pracy-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-orly-w-2023-roku Zarządzenie Nr 2/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Orłach Fri, 20 Jan 2023 08:06:02 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-22023-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-powolania-gminnej-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-orlach Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły Tue, 17 Jan 2023 14:55:51 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-32023-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-rolnych-bedacych-wlasnoscia-gminy-orly Uchwała Nr LXXI/423/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Seniorów” na rok 2023 w Gminie Orły Mon, 16 Jan 2023 15:58:08 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4232023-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-oslonowego-korpus-seniorow-na-rok-2023-w-gminie-orly Uchwała Nr LXXI/422/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Orły do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Mon, 16 Jan 2023 15:54:30 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4222023-w-sprawie-przystapienia-gminy-orly-do-realizacji-programu-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023 Uchwała Nr LXXI/421/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych ... Mon, 16 Jan 2023 15:50:19 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4212023-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-przyznawania-i-odplatnosci-za-uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze-z-wylaczeniem-specjalistycznych-uslug-opiekunczych Uchwała Nr LXXI/420/2023 zmieniajaca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ... Mon, 16 Jan 2023 15:41:10 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4202023-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-podwyzszenia-kryterium-dochodowego-uprawniajacego-do-przyznania-pomocy-w-zakresie-dozywiania Uchwała Nr LXXI/419/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzglednianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu ... Mon, 16 Jan 2023 15:35:01 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4192023-w-sprawie-ustalenia-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-uwzglednianej-przy-obliczaniu-zwrotu-rodzicom-kosztow-przewozu Uchwała Nr LXXI/418/2023 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Mon, 16 Jan 2023 15:32:44 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4182023-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-wprowadzenia-oplaty-prolongacyjnej Uchwała Nr LXXI/417/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły Mon, 16 Jan 2023 15:30:16 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4172023-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej-gminy-orly Uchwała Nr LXXI/416/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r. Mon, 16 Jan 2023 15:22:53 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxi4162023-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023-r Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Orły na 2023r. Mon, 16 Jan 2023 11:33:51 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/opinia-rio-o-mozliwosci-sfinansowania-deficytu-budzetu-przedstawionego-w-uchwale-budzetowej-gminy-orly-na-2023r Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orły na lata 2023-2029 Mon, 16 Jan 2023 11:31:28 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/opinia-rio-o-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-gminy-orly-na-lata-2023-2029 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mon, 16 Jan 2023 10:49:47 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zawiadomienie-obwieszczenie-wojta-gminy-orly-o-wszczeciu-postepowaniu-administracyjnego-w-sprawie-zlozonego-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Orły obowiązujące od 1 stycznia 2023 Mon, 16 Jan 2023 09:56:56 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ceny-i-stawki-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzenia-sciekow-na-terenie-gminy-orly-obowiazujace-od-1-stycznia-2023 Ogłoszenie Sprzedaż drewna Fri, 13 Jan 2023 11:27:04 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-sprzedaz-drewna-8 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023r. Fri, 13 Jan 2023 10:56:39 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2023r INFORMACJA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Tue, 10 Jan 2023 12:10:05 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/informacja-sprzedaz-napojow-alkoholowych