Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Ogłoszenie o sprzedaży drewna Nr II obręb Niziny Wed, 29 Nov 2023 12:41:11 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-o-sprzedazy-drewna-nr-ii-obreb-niziny-1 Obwieszczenie kończące postepowanie adminstracyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego obręb Nizny" Tue, 28 Nov 2023 13:36:40 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-konczace-postepowanie-adminstracyjne-pn-rozbudowa-oswietlenia-ulicznego-obreb-nizny Obwieszczenie kończące postepowanie adminstracyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego obręb Malkowice" Tue, 28 Nov 2023 13:32:06 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-konczace-postepowanie-adminstracyjne-pn-rozbudowa-oswietlenia-ulicznego-obreb-malkowice Ogłoszenie o sprzedaży drewna obręb Niziny Thu, 23 Nov 2023 13:51:24 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-o-sprzedazy-drewna-obreb-niziny Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Thu, 23 Nov 2023 11:23:55 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-finansow-komisji-kultury-oswiaty-i-spraw-socjalnych-komisji-rewizyjnej-komisji-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-komunalnej-oraz-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-orly-42 LXXXIII sesja Rady Gminy Orły Thu, 23 Nov 2023 11:18:24 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/lxxxiii-sesja-rady-gminy-orly Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2024r. Wed, 15 Nov 2023 13:08:20 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-1102023-w-sprawie-ustalenia-projektu-budzetu-gminy-orly-na-2024r-2026 Uchwała Nr LXXXII/486/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wed, 15 Nov 2023 13:05:04 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4862023-w-sprawie-pokrycia-czesci-kosztow-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-z-dochodow-wlasnych-niepochodzacych-z-pobranej-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi Uchwała Intencyjna Nr LXXXII/485/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach Programu Sportowa Polska projektu ,, Budowa 2 budynków zaplecza szatniowo ..." Wed, 15 Nov 2023 13:01:07 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-intencyjna-nr-lxxxii4852023-w-sprawie-wyrazenia-woli-przystapienia-do-wspolfinansowania-oraz-zabezpieczenia-srodkow-finansowych-na-realizacje-w-ramach-programu-sportowa-polska-projektu-budowa-2-budynkow-zaplecza-szatniowo Uchwała Nr LXXXII/484/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Duńkowiczki w miejscowości Duńkowiczki Wed, 15 Nov 2023 12:55:36 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4842023-uchylajaca-wlasna-uchwale-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-uzyczenie-lokalu-uzytkowego-stanowiacego-wlasnosc-gminy-orly-na-rzecz-kola-gospodyn-wiejskich-dunkowiczki-w-miejscowosci-dunkowi Uchwała Nr LXXXII/483/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Kaszyce w miejscowości Kaszyce Wed, 15 Nov 2023 12:41:24 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4832023-uchylajaca-wlasna-uchwale-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-uzyczenie-lokalu-uzytkowego-stanowiacego-wlasnosc-gminy-orly-na-rzecz-kola-gospodyn-wiejskich-kaszyce-w-miejscowosci-kaszyce Uchwała Nr LXXXII/482/2023 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orłach Wed, 15 Nov 2023 12:38:04 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4822023-w-sprawie-nadania-statutu-gminnemu-osrodkowi-pomocy-spolecznej-w-orlach Uchwała Nr LXXXII/481/2023 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Wed, 15 Nov 2023 12:35:16 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4812023-w-sprawie-warunkow-udzielenia-bonifikat-od-ceny-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-na-rzecz-ich-uzytkownikow-wieczystych Uchwała Nr LXXXII/480/2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Wed, 15 Nov 2023 12:31:51 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4802023-w-sprawie-zasad-przeznaczenia-do-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-oddanych-w-uzytkowanie-wieczyste-oraz-szczegolowych-wytycznych-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-na-rzecz-ich-uzytkownikow-wieczystych Uchwała Nr LXXXII/479/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Wed, 15 Nov 2023 12:29:41 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4792023-w-sprawie-zaliczenia-drog-do-kategorii-drog-gminnych-oraz-ustalenia-ich-przebiegu Uchwała Nr LXXXII/478/2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na 2024r. Wed, 15 Nov 2023 12:27:09 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4782023-w-sprawie-ustalenia-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych-na-terenie-gminy-orly-na-2024r Uchwała Nr LXXXII/477/2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2024r. Wed, 15 Nov 2023 12:24:56 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4772023-w-sprawie-okreslenia-stawek-podatku-od-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-gminy-orly-na-2024r Uchwała Nr LXXXII/476/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2023r. Wed, 15 Nov 2023 12:22:46 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4762023-w-sprawie-pomocy-finansowej-dla-powiatu-przemyskiego-w-2023r Uchwała Nr LXXXII/475/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023r. Wed, 15 Nov 2023 12:17:49 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxii4752023-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023r Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2024r. Wed, 15 Nov 2023 12:12:20 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-1102023-w-sprawie-ustalenia-projektu-budzetu-gminy-orly-na-2024r Uchwała Nr LXXXI/466/2023 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przemyślu na kadencję od 2024r. do 2027r. Wed, 15 Nov 2023 12:07:49 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxxi4662023-w-sprawie-wyboru-lawnikow-do-sadu-rejonowego-w-przemyslu-na-kadencje-od-2024r-do-2027r Gmina Orły planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wed, 08 Nov 2023 11:00:47 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/gmina-orly-planuje-w-2024-roku-przystapic-do-realizacji-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-solidarnosciowego Akcja szczepienia lisów wolno żyjacych Wed, 08 Nov 2023 10:50:52 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/akcja-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły Wed, 08 Nov 2023 09:05:58 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-1092023-wojta-gminy-orly-z-dnia-7-listopada-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-orly-2 Spotkanie poświęcone problematyce występowania wścieklizny na terenie Gminy Orły Tue, 31 Oct 2023 13:39:55 +0100 https://bip.ugorly.pl/article/spotkanie-poswiecone-problematyce-wystepowania-wscieklizny-na-terenie-gminy-orly