Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Kalendarz wyborczy- wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Wed, 31 May 2023 15:30:47 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/kalendarz-wyborczy-wybory-lawnikow-do-sadow-powszechnych-na-kadencje-2024-2027 Klauzula informacyjna wybory ławników Wed, 31 May 2023 15:27:32 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/klauzula-informacyjna-wybory-lawnikow Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Wed, 31 May 2023 15:07:42 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/informacja-o-przystapieniu-do-wyborow-lawnikow-do-sadow-powszechnych-na-kadencje-2024-2027 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły Mon, 29 May 2023 11:05:30 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-gminy-orly-11 Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu Wójta Gminy Orły z wykonania budżetu za 2022r. Mon, 29 May 2023 11:02:10 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/opinia-rio-w-rzeszowie-o-sprawozdaniu-wojta-gminy-orly-z-wykonania-budzetu-za-2022r Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.05.2023r. nr RZ.ZUZ..3.4210.160.2023.JN Tue, 23 May 2023 10:28:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-z-dnia-16052023r-nr-rzzuz342101602023jn Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 23.05.2023r. nr BGK.V.6220.2.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tue, 23 May 2023 10:20:54 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-orly-z-dnia-23052023r-nr-bgkv622022023-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 19.05.2023r. nr BGK.V.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego Tue, 23 May 2023 10:13:21 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zawiadomienie-obwieszczenie-wojta-gminy-orly-z-dnia-19052023r-nr-bgkv622032023-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 22.05.2023 nr BGK.V.6220.2.2023 o zakończeniu zbierania dowodów Tue, 23 May 2023 09:58:23 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-orly-z-dnia-22052023-nr-bgkv622022023-o-zakonczeniu-zbierania-dowodow Ogłoszenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie Zarządzenia Wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych Mon, 22 May 2023 13:19:40 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-krajowej-rady-izb-rolniczych-w-sprawie-zarzadzenia-wyborow-do-walnych-zgromadzen-izb-rolniczych Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej , Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Wed, 17 May 2023 08:26:38 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-finansow-komisji-kultury-oswiaty-i-spraw-socjalnych-komisji-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-komunalnej-komisji-rewizyjnej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-orly-3 LXXVI Sesja Rady Gminy Orły Wed, 17 May 2023 08:23:52 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/lxxvi-sesja-rady-gminy-orly Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, budowlanych niez Tue, 16 May 2023 13:31:56 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-502023-wojta-gminy-orly-z-dnia-12-maja-2023-r-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-czynnosci-zwiazanych-z-przeprowadzaniem-przetargow-i-rokowan-na-zbycie-dzierzawe-i-najem-nieruchomosci-grunt Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 904 Kaszyce - Zamiechów w km 0+000-0+749 Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/przebudowa-drogi-wewnetrznej-dz-nr-904-kaszyce-zamiechow-w-km-0000-0749 Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Orły za 2022 r. Mon, 15 May 2023 15:01:54 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/sprawozdania-z-realizacji-budzetu-gminy-orly-za-2022-r Uchwała Nr LXXV/442/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ... Fri, 12 May 2023 09:24:49 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxv4422023-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-miedzygminnego-dotyczacego-powolania-zwiazku-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-zit Uchwała Nr LXXV/441/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.,,Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego... Fri, 12 May 2023 09:17:34 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxv4412023-w-sprawie-wyrazenia-woli-przystapienia-do-realizacji-projektu-pnskuteczne-wdrozenie-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-podkarpackiego-z-uwzglednieniem-problemu-ubostwa-energetycznego Uchwała Nr LXXV/440/2023 w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II Fri, 12 May 2023 09:15:13 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxv4402023-w-sprawie-obrony-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii Uchwała Nr LXXV/439/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r Fri, 12 May 2023 09:10:33 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxxv4392023-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023r Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły na 2023r. Thu, 11 May 2023 12:13:39 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-222023-w-sprawie-planu-dochodow-i-wydatkow-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-w-urzedzie-gminy-orly-na-2023r Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły Thu, 11 May 2023 12:10:19 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-202023-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-w-urzedzie-gminy-orly Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Orły do stanu faktycznego Mon, 08 May 2023 15:14:37 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/postanowienie-nr-402023-komisarza-wyborczego-w-przemyslu-w-sprawie-dostosowania-opisu-granic-okregow-wyborczych-gminy-orly-do-stanu-faktycznego Postanowienie Nr 70/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyslu w sprawie podziału Gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mon, 08 May 2023 15:11:22 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/postanowienie-nr-702023-komisarza-wyborczego-w-przemyslu-w-sprawie-podzialu-gminy-orly-na-stale-obwody-glosowania-ustalenia-ich-numerow-granic-oraz-siedzib-obwodowych-komisji-wyborczych Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku statystycznej liczbie uczniów w przedszkolach oodziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych gminy Orły na 2023 rok - I aktualizacja od 1.05.2023 r. Thu, 04 May 2023 14:36:28 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2023-roku-statystycznej-liczbie-uczniow-w-przedszkolach-oodzialach-przedszkolnychw-szkolach-podstawowych-gminy-orly-na-2023-rok-i-aktualizacja-od-1052023-r