Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Inicjatywa dbajmy o kobiety w ciązy - walczymy z ujemnym prezyrostem naturalnym Fri, 30 Sep 2022 15:12:22 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/inicjatywa-dbajmy-o-kobiety-w-ciazy-walczymy-z-ujemnym-prezyrostem-naturalnym Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośc stanowiqcych wlasność Gminy Orly przeznaczonych do najmu w 2022 r. Fri, 30 Sep 2022 15:08:41 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-872022-wojta-gminy-orly-z-dnia-30-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosc-stanowiqcych-wlasnosc-gminy-orly-przeznaczonych-do-najmu-w-2022-r Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Olszynka Fri, 30 Sep 2022 15:06:27 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-862022-wojta-gminy-orly-z-dnia-19-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia-w-miejscowosci-olszynka Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Mon, 26 Sep 2022 08:43:27 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/informacja-o-przeprowadzaniu-przez-osoby-posiadajace-kwalifikacje-kominiarskie-okresowej-kontroli-zrodel-ogrzewania Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orły Tue, 20 Sep 2022 13:05:00 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/posiedzenie-komisji-budzetu-i-finansow-komisji-kultury-oswiaty-i-spraw-socjalnych-komisji-rewizyjnej-komisji-rolnictwa-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-komunalnej-oraz-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-gminy-orly-14 LXIII sesja Rady Gminy Orły Tue, 20 Sep 2022 12:31:20 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/lxiii-sesja-rady-gminy-orly-6 Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za udostgpnienie obiektów gminnych i urządzeń użyteczności publicznej. Mon, 19 Sep 2022 14:58:23 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-822022-wojta-gminy-orly-z-dnia-19-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-cen-i-oplat-za-udostgpnienie-obiektow-gminnych-i-urzadzen-uzytecznosci-publicznej Petycja w sprawie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego Fri, 16 Sep 2022 13:11:56 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/petycja-w-sprawie-oczyszczania-dorzeczy-jeziora-solinskiego-i-myczkowskiego Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH-KORZYSTAJ Z ŻYCIA BEZ UZALEŻNIEN !" Thu, 15 Sep 2022 12:34:20 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/informacja-o-zlozeniu-oferty-realizacji-zadania-publicznego-w-trybie-bezkonkursowym-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-korzystaj-z-zycia-bez-uzaleznien Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2022 r. Wed, 14 Sep 2022 14:27:24 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-792022-wojta-gminy-orly-z-dnia-13-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-orly-przeznaczonych-do-najmu-w-2022-r Uchwała Nr LXII/367/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Orły uprawnień do stanowienia o wysokosci cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Orły Wed, 07 Sep 2022 13:57:34 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii3672022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-powierzenia-wojtowi-gminy-orly-uprawnien-do-stanowienia-o-wysokosci-cen-i-oplat-za-korzystanie-z-gminnych-obiektow-i-urzadzen-uzytecznosci-publicznej-gm Uchwała Nr LXII/366/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Orły Wed, 07 Sep 2022 13:52:41 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii3662022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-oraz-innych-form-wychowania-przedszkolnego-prowadzonych-przez Uchwała Nr LXII/365/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Wed, 07 Sep 2022 13:49:49 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii3652022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci Uchwała Nr LXII/364/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Wed, 07 Sep 2022 13:46:19 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii3642022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci Uchwała Nr LXII /363/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły Wed, 07 Sep 2022 13:42:38 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii-3632022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej-gminy-orly Uchwała Nr LXII/362/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2022r. Wed, 07 Sep 2022 13:22:17 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/uchwala-nr-lxii3622022-rady-gminy-orly-z-dnia-25-sierpnia-2022r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022r-2023 Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2022 r. Wed, 07 Sep 2022 12:43:34 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-772022-wojta-gminy-orly-z-dnia-2-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-orly-przeznaczonych-do-najmu-w-2022-r Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytulu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy OrIy Wed, 07 Sep 2022 12:39:51 +0200 https://bip.ugorly.pl/article/zarzadzenie-nr-752022-wojta-gminy-orly-z-dnia-1-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-z-tytulu-dzierzawy-lub-najmu-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-oriy