Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 110/2023 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2024r.

 • 15 listopada 2023 13:06

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 WÓJTA GMINY ORŁY z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 08 listopada 2023 09:11

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023

WÓJTA GMINY ORŁY

z dnia 7 listopada 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 12 października 2023r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 • 17 października 2023 09:44

ZARZĄDZENIE Nr 100/2023
Wójta Gminy Orły
z dnia 12 października 2023r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 12 października 2023r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów w drodze weryfikacji

 • 17 października 2023 09:39

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023
Wójta Gminy Orły
z dnia 12 października 2023r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów w drodze weryfikacji

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 31.08.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,

 • 31 sierpnia 2023 11:05

Zarządzenie Nr 82/2023

Wójta Gminy Orły

Z dnia 31.08.2023r.

 w  sprawie ogłoszenia  naboru  partnera   do  projektu   planowanego   do  dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno­ekologicznych)

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 79/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

 • 25 sierpnia 2023 12:29

Zarządzenie nr 79/2023

Wójta Gminy Orły z dnia 23 sierpnia 2023r. 

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia w miejscowości Walawa

 • 10 lipca 2023 14:38

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej so zbycia w mijscowosci Walawa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły na 2023r.

 • 11 maja 2023 12:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły

 • 11 maja 2023 12:07

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie Nr 48/2023 w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły

 • 28 kwietnia 2023 14:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 10 marca 2023 12:42

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Orły 

z dania  2 marca 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Nizinach

 • 14 lutego 2023 13:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Orły

 • 09 lutego 2023 08:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za udostępnienie obiektów gminnych i urządzeń uzyteczności publicznej

 • 08 lutego 2023 14:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r.

 • 02 lutego 2023 10:30

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Orły 

z dnia 24 stycznia 2023r. 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r. 

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023roku

 • 24 stycznia 2023 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Orłach

 • 20 stycznia 2023 08:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły

 • 17 stycznia 2023 14:53

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznoczonych do dierżawy na okres do 3 lat.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023r

 • 29 grudnia 2022 14:36

Zarządzenie Nr 116/2022
Wójta Gminy Orły
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orłyprzeznaczonych do najmu w 2023r

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w miejscowości Trójczyce

 • 23 listopada 2022 10:34

Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w miejscowości Trójczyce

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Orły

 • 15 listopada 2022 12:21

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Orły  

z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023r. 

Przejdź do wpisu

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 101/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2022r.

 • 10 listopada 2022 14:22

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 101/2022
Wójta Gminy Orły
z dnia 10 listopada 2022r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r, poz. 217 z późn. zm.) oraz cz. III ust 2 załącznika
nr 5 do Zarządzenia nr 27/16 Wójta Gminy Orły z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Orły zarządza się co następuje:
 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 98/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2022

 • 09 listopada 2022 08:18

Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 4 listopada 2022.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 28 października 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w miejscowości Trójczyce

 • 31 października 2022 12:37

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 31 sierpnia 2022 14:26

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie powołania komisji egzeminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 23 sierpnia 2022 12:59

Zarządzenie Nr 71_2022

Wójta Gminy Orły

z dnia 23 sierpnia 2022r.

w sprawie powołania komisji egzeminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2022r.

 • 17 sierpnia 2022 15:23

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2022r.

 • 17 sierpnia 2022 15:12

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Seniorów Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Orły z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia składy Rady Seniorów Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Orły w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Orły.

 • 01 sierpnia 2022 15:08

Przejdź do wpisu
Powrót