Menu Podmiotowe menu ikonka

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymi

  • 25 lipca 2018

Przedmiot przetargu:


Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymi
 
Data składania ofert: 2018-08-16 09:00:00
Data otwarcia ofert: 2018-08-16 09:15:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2018-07-25
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2018-07-25 15:00:00
Liczba wyświetleń: 2672
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-08-24 13:50:35 Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Dodano plik Odpowiedź na pytanie 5.pdf
Dodano plik Odpowiedź na pytanie 4.pdf
Dodano plik Odpwoeidż na pytanie Nr 3.pdf
Dodano plik Odpwoeidż na pytanie Nr 1, Nr 2.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 1d do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt elektroniczny przekazany w użytkowanie osobom fizycznym w ramach programu „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia.pdf
Dodano plik Załącznik nr 6b do SIWZ Wzór umowy dotyczącej części III zamówienia.pdf
Dodano plik Załącznik nr 6c do SIWZ Wzór umowy dotyczącej części IV zamówienia.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz pojazdów.pdf
Dodano plik Załącznik nr 8 do SIWZ Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.pdf
Dodano plik Załącznik nr 9 do SIWZ Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, rezerwy).pdf
Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.pdf
Dodano plik Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe.pdf
Dodano plik Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.pdf
Dodano plik Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe - nnw.pdf
Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy.doc
Dodano plik Załącznik Nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Dodano plik ogłoszenie o przetargu IFE.II.271.15.2018.pdf
Dodano plik SIWZ IFE.II.271.15.2018.pdf
Dodano plik Załącznik nr 3a do SIWZ klauzula informacyjna RODO.pdf
Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych.pdf
Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy dotyczącej części I zamówienia.pdf
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Szukaj
        Porównaj