Menu Podmiotowe menu ikonka

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Orły w 2022 roku

  • 26 października 2021

Przedmiot ogłoszenia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Orły w 2022 roku

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df4cf768-6a95-48bf-8e0f-b4c49ad9bec7

Data otwarcia ofert: 2021-11-22 10:00:00
Data składania ofert: 2021-11-22 09:00:00
Data wpłaty wadium: 2021-11-22 09:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Orły 2021-10-26
Opublikował w BIP: Piotr Koszykowski 2021-10-26 23:13:00
Liczba wyświetleń: 2411
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-10 11:56:42 Dodano plik Informacja o wyborze oferty odpady.pdf
Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Dodano plik informacja z otwarcia ofert odbiór i zagospodarowanie odpadów..pdf
Dodano plik kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf
Usunięto plik kwota na sfinansowanie zamówienia drogi gminne i wewnetrzne.pdf
Dodano plik kwota na sfinansowanie zamówienia drogi gminne i wewnetrzne.pdf
Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dodano plik SWZ.pdf
Dodano plik Załacznik Nr 6a do SWZ projekt umowy czesc pierwsza.pdf
Dodano plik Załacznik Nr 6b do SWZ projekt umowy czesc druga.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
Dodano plik Załącznik Nr 3 do SWZ Jednolity europejski dokument zamówień JEDZ.doc
Dodano plik Załącznik Nr 4 do SWZ oswiadczenie grupa kapitałowa.doc
Dodano plik Załącznik Nr 5 do SWZ wykaz zrealizowanych usług.doc
Dodano plik Załącznik Nr 6c do SWZ projekt umowy PSZOK.pdf
Dodano plik Załącznik Nr 7 do SWZ - oświadczenie w sprawie bazy sprzetowo - magazynowej.doc
Dodano plik Załącznik Nr 8 do SWZ - wykaz pojazdów.doc
Dodano plik Załącznik Nr 9 do SIWZ - oswidczenie w zakresie wagi.doc
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Piotr Koszykowski
Szukaj
        Porównaj