Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXXII/486/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 15 listopada 2023 13:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Intencyjna Nr LXXXII/485/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach Programu Sportowa Polska projektu ,, Budowa 2 budynków zaplecza szatniowo ..."

 • 15 listopada 2023 12:59

Uchwała Intencyjna Nr LXXXII/485/2023 Rady Gminy Orły  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację w ramach Programu Sportowa Polska projektu ,, Budowa 2 budynków zaplecza szatniowo – sanitarnego
w miejscowości Trójczyce i Kaszyce ”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/484/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Duńkowiczki w miejscowości Duńkowiczki

 • 15 listopada 2023 12:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/483/2023 uchylająca własną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Kaszyce w miejscowości Kaszyce

 • 15 listopada 2023 12:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/482/2023 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orłach

 • 15 listopada 2023 12:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/481/2023 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 • 15 listopada 2023 12:32

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/480/2023 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 • 15 listopada 2023 12:28

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/479/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • 15 listopada 2023 12:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/478/2023 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na 2024r.

 • 15 listopada 2023 12:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/477/2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2024r.

 • 15 listopada 2023 12:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/476/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2023r.

 • 15 listopada 2023 12:19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXII/475/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023r.

 • 15 listopada 2023 12:15

Przejdź do wpisu
Powrót