Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXXI/474/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Duńkowiczkach

  • 25 października 2023 13:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/473/2023 w sprawie zmiany uchwały LXXX/464/2023 Rady Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • 25 października 2023 13:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/472/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Orły na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kaszycach

  • 25 października 2023 13:45

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/471/2023 w sprawie udzielenia w roku 2024 dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Walawie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  • 25 października 2023 13:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/470/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2023r.

  • 25 października 2023 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/469/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły,

  • 25 października 2023 13:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/468/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach

  • 25 października 2023 13:34

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/467/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

  • 25 października 2023 13:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXXI/466/2023 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przemyślu na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

  • 25 października 2023 13:15

Przejdź do wpisu
Powrót