Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXVII/456/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

  • 25 lipca 2023 15:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/ 454/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 25 lipca 2023 15:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/455/2023 zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej ...

  • 25 lipca 2023 15:15

Uchwała Nr LXXVII/455/2023

Rady Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2023r.

zmieniająca uchwałę Nr X/68/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych  w Orłach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/453/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r.

  • 25 lipca 2023 15:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/452/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2023r.

  • 25 lipca 2023 14:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/451/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2022r.

  • 25 lipca 2023 14:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/450/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orły za 2022r.

  • 25 lipca 2023 14:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/449/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

  • 25 lipca 2023 14:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXVII/448/2023 w sprawie przyjecia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ...

  • 25 lipca 2023 14:41

Uchwała Nr LXXVIII/448/2023 

Rady Gminy Orły z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie  przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i efektów jego realizacji za rok 2022

Przejdź do wpisu

Powrót