Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

  • 28 marca 2023 07:52

 

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewid. nr: 632, obr. Orły, gm. Orły”.

  • 08 marca 2023 12:55

Zawiadomienie wydanej decyzjiWójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewid. nr: 632, obr. Orły, gm. Orły”. 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

  • 27 lutego 2023 14:38

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A obręb Duńkowiczki gmina Orły

  • 16 lutego 2023 13:54

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Przebendowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewidencyjnej nr 632 miejscowość Orły gmina Orly"

  • 15 lutego 2023 12:16

Przejdź do wpisu
Powrót