Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśla ze złoża Buszkowiczki”

 • 09 lutego 2022 08:31

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśla ze złoża Buszkowiczki”

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • 13 października 2023 14:40

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 • 28 września 2023 13:02

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-biurowego z instalacjami i budowa budynku magazynowego z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

 • 09 sierpnia 2023 11:57

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-biurowego z instalacjami i budowa budynku magazynowego z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 289/7 obr. 0013 Zadąbrowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie "Budowa budynku produkcyjno- biurowego z instalacjami i budowa budynku magazynowego z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu ...."

 • 07 lipca 2023 10:58

Obwieszczenie "Budowa budynku produkcyjno- biurowego z instalacjami i budowa budynku magazynowego z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu ...."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.05.2023r. nr RZ.ZUZ..3.4210.160.2023.JN

 • 23 maja 2023 10:33

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.05.2023r. nr RZ.ZUZ..3.4210.160.2023.JN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowy otworu studziennego studni rezerwowej S-3a na działce ewid. nr 887/2 obręb Tapin gm. Rokietnica oraz usługi wodne obejmujace pobór wód podziemnych z projektowanej studni rezerwowej S-3a.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 23.05.2023r. nr BGK.V.6220.2.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 23 maja 2023 10:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 23.05.2023r. nr BGK.V.6220.2.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji produktów rolnictwa mikrobiologicznego wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr ewid. 289/10 obręb Zadąbrowie

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 19.05.2023r. nr BGK.V.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 23 maja 2023 10:14

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 19.05.2023r. nr BGK.V.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złozonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku produkcyjno - biurowego z instalacjami i budowa budynku magazynowego z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 289/7 obr. 0013 Zadąbrowie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 22.05.2023 nr BGK.V.6220.2.2023 o zakończeniu zbierania dowodów

 • 23 maja 2023 10:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 22.05.2023 nr BGK.V.6220.2.2023 o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltoicznej o mocy do mocy 2 MW wraz z infrastrukturą technicznąna części działki o nr ewid. 404/5 w miejscowości Orły.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa zakladu produkcji produktów rolnictwa mikrobiologiczncgo wraz niezbgdnq infrastrukturq na dzialce 289/10 obręb Zadabrowie

 • 26 kwietnia 2023 07:53

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęściu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do I MW wraz z infrastrukturq techniczn4 na dzialce o nr ewid. 404/5 w miejscowo6ci Orty"

 • 02 marca 2023 12:08

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęściu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do I MW wraz z infrastrukturq techniczn4 na dzialce o nr ewid. 404/5 w miejscowo6ci Orty"

 

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 16 stycznia 2023 10:54

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY
o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek FERTILIFE BIOTECH Sp.

Przejdź do wpisu
Powrót