Menu Podmiotowe menu ikonka

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 • 28 września 2023 11:47

Przejdź do wpisu

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia

 • 27 września 2023 09:28

Informacja dotycząca transportu osób do lokalu wyborczego

 

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Orły informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Orły do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.15. na podany adres mailowy: urzad@ugorly.pl lub telefonicznie (16) 671 26 93 wew.10

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji wyborczych - Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP

 • 26 września 2023 15:10

Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji wyborczych - Postanowienie Nr 141/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu RP

Przejdź do wpisu

Komisarz Wyborczy w Przemyślu - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych - Obwody od 1 do 13

 • 21 września 2023 13:19

 

Komisarz Wyborczy w Przemyślu Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

 

Przejdź do wpisu

Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej - Obwody od Nr 1 do 13

 • 21 września 2023 13:15

 

Protokoł z losowania składów obwodowych komisji wyborczej - Obwody od 1 do 13

 

UWAGA: osoby przekreślone nie zostały wylosowane i nie wchodzą w skłąd komisji

Przejdź do wpisu

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyslu o losowaniu kandydatów na członków komisji

 • 20 września 2023 09:37

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyslu o losowaniu kandydatów na członków komisji

dnia 21.09.2023 roku  godzina 12:00

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sieprnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Orły do sporzśdzania aktów pelnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecrypospolitej Polskiej

 • 05 września 2023 11:15

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości glosowania korespondencyjnego i przez pelnomocnika w wyborach RP do Sejmu i Senatu

 • 05 września 2023 11:09

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. obslugi informatyki na obszarze Gminy Orly w wyborach do Sejmu RP

 • 29 sierpnia 2023 13:17

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie powolania operatorów informatycznej obslugi obwodorvych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP

 • 29 sierpnia 2023 13:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 23 sieprnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezplatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 • 23 sierpnia 2023 09:40

Przejdź do wpisu

Wybory do Sejmy RP i Senatu RP 2023 - INFORMACJE

 • 22 sierpnia 2023 14:46

 

KLIK ›   https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • 22 sierpnia 2023 09:13

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE Nr 97/2023 Komisarze Wyborczego w Przemyślu w sprawie zmian w podziale Gminy Orły na stałe obwody głosowania

 • 15 czerwca 2023 09:01

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Orły do stanu faktycznego

 • 08 maja 2023 15:10

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 70/2023 Komisarza Wyborczego w Przemyslu w sprawie podziału Gminy Orły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • 08 maja 2023 15:08

Przejdź do wpisu
Powrót