Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXIV/438/2023 w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2023 roku”.

  • 06 kwietnia 2023 09:38

Przejdź do wpisu

Uchwała intencyjna Nr LXXIV/437/2023 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl...

  • 06 kwietnia 2023 09:33

Uchwała Intencyjna Nr LXXIV/437/2023

Rady Gminy Orły z dnia 14 marca 2023r.

w sprawie woli przystąpienia do współfinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład projektu
,,Prace remontowo – konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki - ,,Brama Twierdzy Przemyśl”,

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIV/436/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

  • 06 kwietnia 2023 09:25

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIV/435/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r

  • 06 kwietnia 2023 09:23

Przejdź do wpisu
Powrót