Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXXIII/434/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023

  • 10 marca 2023 09:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIII/433/2023 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

  • 10 marca 2023 08:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIII/432/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiedzy Gmina Orły a Powiatem Przemyskim

  • 10 marca 2023 08:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIII/431/2023 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

  • 10 marca 2023 08:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIII/430/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 10 marca 2023 08:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXXIII/429/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023r

  • 10 marca 2023 08:47

Przejdź do wpisu
Powrót