Menu Podmiotowe menu ikonka

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 904 Kaszyce - Zamiechów w km 0+000-0+749

  • 16 maja 2023 08:30

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 904 Kaszyce - Zamiechów w km 0+000-0+749

Szczegóły dotyczące postepowania są pod linkiem: LINK

Przejdź do wpisu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

  • 21 kwietnia 2023 13:22

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

 

Szczegóły postępowania znajdują sie pod linkiem: LINK

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi gminnej nr 116389R w m-ci Orły od km 0+000 - 0+650

  • 12 kwietnia 2023 12:41

Przebudowa drogi gminnej nr 116389R w m-ci Orły od km 0+000 - 0+650

Nr postepowania: OAF.II.271.1.3.2023

Szczegóły postepowania dostepne sa pod linkiem LINK

 

Przejdź do wpisu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

  • 05 kwietnia 2023 14:50

Zamawiajacy: Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

Postępowanie klasyczne bez negocjacji: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach.

Postępowanie dostepne pod LINKIEM

Przejdź do wpisu

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły (ID 740079)

  • 15 marca 2023 09:43

Przetarg na realizację zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły (ID 740079)

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się pod likiem: LINK

Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

  • 03 lutego 2023 21:41

Przetarg na realizację zadania pn.: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się pod likiem: LINK

Przejdź do wpisu
Powrót