Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, budowlanych niez

 • 16 maja 2023 13:30

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły na 2023r.

 • 11 maja 2023 12:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły

 • 11 maja 2023 12:07

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie Nr 48/2023 w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły

 • 28 kwietnia 2023 14:10

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogloszenia wykazu oddania w użyczenie pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych w m-ci Giemięrzowice, Hnatkowice, Kaszyce oraz Trójczyce stanowiących wlasność Gminy Orty.

 • 25 kwietnia 2023 15:00

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 43(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoty Podstawowei z Oddzialem Przedszkolnym im. Jana Pawla ll w Walawie

 • 19 kwietnia 2023 14:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41(2023 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2023 r. ogloszenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasności Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023 r.

 • 17 kwietnia 2023 13:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Ciemięrzowice

 • 17 kwietnia 2023 13:08

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Orły z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Olszynka

 • 17 kwietnia 2023 13:02

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 36/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Orły za dzień Swiąteczny 11 listopada 2023 r. przypadajqcy w sobote

 • 05 kwietnia 2023 14:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 33/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoty Podstawowej z Oddzialem Przedszkolnym im. Jana Pawla ll w Walawie

 • 31 marca 2023 12:48

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 24/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzgdnicze na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Orly

 • 20 marca 2023 13:28

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły

 • 10 marca 2023 12:42

Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Orły 

z dania  2 marca 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orły 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomigdzy Gminą Orły a Powiatem Przemyskim w trybie bezprzetargowym.

 • 01 marca 2023 11:46

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Nizinach

 • 14 lutego 2023 13:45

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za udostępnienie obiektów gminnych i urządzeń uzyteczności publicznej

 • 08 lutego 2023 14:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r.

 • 02 lutego 2023 10:30

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Orły 

z dnia 24 stycznia 2023r. 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r. 

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023roku

 • 24 stycznia 2023 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Orłach

 • 20 stycznia 2023 08:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły

 • 17 stycznia 2023 14:53

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznoczonych do dierżawy na okres do 3 lat.

Przejdź do wpisu
Powrót