Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r.

  • 02 lutego 2023 10:30

Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Orły 

z dnia 24 stycznia 2023r. 

w sprawie rocznego planu kontroli na 2023r. 

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie nr 4/2023 z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność Gminy Orły przeznaczonych do najmu w 2023roku

  • 24 stycznia 2023 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Orłach

  • 20 stycznia 2023 08:03

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły

  • 17 stycznia 2023 14:53

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Orły przeznoczonych do dierżawy na okres do 3 lat.

Przejdź do wpisu