Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXX/415/2022 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy i uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2023 roku

  • 03 stycznia 2023 14:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/414/2022 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na 2023r.

  • 03 stycznia 2023 14:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/413/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

  • 03 stycznia 2023 14:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/412/2022 uchwała budżetowa Gminy Orły na 2023r.

  • 03 stycznia 2023 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała LXX/411/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły

  • 03 stycznia 2023 13:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/410/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia ,,Nasze Małkowice” z Małkowic

  • 03 stycznia 2023 13:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/409/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich ,,Walawianki” w Walawie

  • 03 stycznia 2023 13:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/408/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 03 stycznia 2023 13:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXX/407/2022 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022r

  • 03 stycznia 2023 13:45

Przejdź do wpisu

Powrót