Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXIX/406/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Orły umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 16 grudnia 2022 15:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/405/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2022r”

  • 16 grudnia 2022 15:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/404/2022 w sprawie zmian Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia ...

  • 16 grudnia 2022 15:01

Uchwała Nr LIX/404/2022 Rady Gminy Orły z dnia 14 grudnia 2022r.  w sprawie zmian Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/403/2022 w sprawie odrzucenia stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania...

  • 16 grudnia 2022 14:58

Uchwała Nr LXIX/403/2022 Rady Gminy Orły z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie odrzucenia stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Orły w sprawie zmian Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/402/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 16 grudnia 2022 14:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/401/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiazania o wartości przekraczajacej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2022r.

  • 16 grudnia 2022 14:41

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIX/400/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022r.

  • 16 grudnia 2022 14:38

Przejdź do wpisu
Powrót