Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXVII/397/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 141/1, 141/2 i 5041 obręb Ciemięrzowice

  • 07 grudnia 2022 11:27

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/396/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Nizinach na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach

  • 07 grudnia 2022 11:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/395/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nizinach w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach

  • 07 grudnia 2022 11:20

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/394/2022 zmieniajaca uchwałe w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze...

  • 07 grudnia 2022 11:16

Uchwała Nr LXVII/394/2022 Rady Gminy Orły zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/393/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina

  • 07 grudnia 2022 11:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/392/2022 w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Orły z organizacjami pozarządowymi na 2023rok"

  • 07 grudnia 2022 11:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXVII/391/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022r.

  • 07 grudnia 2022 11:01

Przejdź do wpisu
Powrót