Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXIV/383/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2022r.

  • 28 października 2022 15:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/381/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2022r.

  • 28 października 2022 15:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/380/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2022r.

  • 28 października 2022 15:42

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/379/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 28 października 2022 15:38

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/378/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022r.

  • 28 października 2022 15:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXIV/382/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie obniżenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin ...

  • 09 listopada 2022

Uchwała Nr LXIV/382/2022 Rady Gminy Orły z dnia 11 października 2022r. w sprawie obnizenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Przejdź do wpisu
Powrót