Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXII/367/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Orły uprawnień do stanowienia o wysokosci cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Orły

  • 07 września 2022 13:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/366/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Orły

  • 07 września 2022 13:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/365/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • 07 września 2022 13:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/364/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • 07 września 2022 13:43

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII /363/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 07 września 2022 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXII/362/2022 Rady Gminy Orły z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2022r.

  • 07 września 2022 13:20

Przejdź do wpisu
Powrót