Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LX/355/2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

  • 29 sierpnia 2022 14:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/354/2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. utworzenia i organizacji II Punktu Przedszkolnego w Olszynce

  • 29 sierpnia 2022 14:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/353/2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę Nr X/69/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

  • 29 sierpnia 2022 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/352/2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki

  • 29 sierpnia 2022 13:56

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/351/2022 z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 29 sierpnia 2022 13:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/350/2022 z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w 2022r.

  • 29 sierpnia 2022 13:46

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LX/349/2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

  • 29 sierpnia 2022 13:34

Uchwała Nr LX 349 2022 Rady Gminy Orły z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Przejdź do wpisu
Powrót