Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LVIII/344/2022 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orly

  • 22 lipca 2022 14:12

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/343/2022 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

  • 21 lipca 2022 15:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/342/2022 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Orły z tytułu wykonania budżetu Gminy Orły za 2021r.

  • 21 lipca 2022 15:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII/341/2022 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

  • 21 lipca 2022 15:03

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVIII(340(2022 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2022 r, w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Orły wotum zaufania

  • 21 lipca 2022 14:59

Przejdź do wpisu
Powrót