Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LV/334/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. Upoważnienia Wójta Gminy Orły na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.

 • 06 maja 2022 14:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/333/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

 • 06 maja 2022 14:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/332/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025"

 • 06 maja 2022 14:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/331/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2022 roku”

 • 06 maja 2022 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV(330(2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Orły w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 • 06 maja 2022 13:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/329/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadania ponadgminnego

 • 06 maja 2022 13:52

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/328/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Orłach

 • 06 maja 2022 13:50

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/327/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 • 06 maja 2022 12:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/326/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 06 maja 2022 12:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/325/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r,

 • 06 maja 2022 12:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/324/2022 Rady Gminy Orły z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/320/2022 Rady Gminy Orły z dnia 8 marca 2022r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r,

 • 06 maja 2022 11:57

Przejdź do wpisu
Powrót