Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LII/316/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Zadąbrowie dz. nr 255 w drodze przetargu

  • 22 lutego 2022 12:55

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/315/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Zadąbrowie dz. nr 256/20 w drodze przetargu

  • 22 lutego 2022 12:53

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/314/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Zadąbrowie dz. nr 256/7 w drodze przetargu

  • 22 lutego 2022 12:51

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/313/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

  • 22 lutego 2022 12:48

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/312/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVlll/170/2020 Rady Gminy Orly z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orly.

  • 22 lutego 2022 12:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/311/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVlll/171/2020 Rady Gminy Orly z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ....

  • 22 lutego 2022 12:36

Uchwała Nr LII/311/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVlll/171/12020 Rady Gminy Orly z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/310/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...

  • 22 lutego 2022 12:28

Uchwała Nr LII/310/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami i psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/309/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

  • 22 lutego 2022 12:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/308/2022 Rady Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

  • 22 lutego 2022 12:20

Przejdź do wpisu
Powrót