Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIX/295//2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  • 22 lutego 2022 10:35

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/294/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjścia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji cd.

  • 22 lutego 2022 10:34

Uchwała Nr XLIX/294/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjścia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/293/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących przewodniczącym

  • 22 lutego 2022 10:31

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/292/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania diet przysługujących radnym Rady Gminy Orty oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

  • 22 lutego 2022 10:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/291/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

  • 22 lutego 2022 10:21

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/290/2021 Rady Gminy Orły z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

  • 22 lutego 2022 10:20

Przejdź do wpisu
Powrót