Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LI/307/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2030"

  • 22 lutego 2022 12:15

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/306/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/301/2021 Rady Gminy Orty z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030

  • 22 lutego 2022 12:13

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/305/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Orly umów z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 22 lutego 2022 12:10

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/304/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 22 lutego 2022 12:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/303/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Gminy Orły na rok 2022

  • 22 lutego 2022 12:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/302/2021 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

  • 22 lutego 2022 12:02

Przejdź do wpisu
Powrót