Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy w Orłach z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2016 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/8/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy w Orłach z wykonania budżetu za 2015 rok.

  • 22 kwietnia 2016 14:22

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2015 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/70/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły.

  • 13 stycznia 2016 13:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/69/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2016 rok.

  • 13 stycznia 2016 13:52

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/15 Wójta Gminy Orły z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2016 r.

  • 17 listopada 2015 11:10

Przejdź do wpisu
Powrót