Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 11/7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Orły na 2019 rok.

  • 05 lutego 2019 11:22

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/19/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orły na lata 2019 - 2029

  • 05 lutego 2019 11:19

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2019 rok Rady Gminy Orły Nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przejdź do wpisu

Projekt Uchwały Nr .../.../18 Rady Gminy Orły z dnia ... grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 06 grudnia 2018 13:53

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr 11/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2019-2029.

  • 28 listopada 2018 14:25

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr 11/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Orły na 2019 rok.

  • 28 listopada 2018 14:20

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

  • 28 listopada 2018 14:12

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 08 listopada 2018 r w sprawie ustalenia budżetu Gminy Orły na 2019 r.

  • 28 listopada 2018 14:10

Przejdź do wpisu
Powrót