Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 11/3/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy w Orłach z wykonania budżetu za 2013 rok.

  • 06 maja 2014 14:08

Uchwała Nr 11/3/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy w Orłach
z wykonania budżetu za 2013 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2013r

  • 06 maja 2014 14:10

Zarządzenie w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2013r

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/3/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na 2014-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy w Orłach z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 1 półrocze 2013 r.

  • 18 września 2013 12:55

Przejdź do wpisu

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 NADWYŻCE ( DEFICYCIE za I kwartał 2013 r.

  • 10 maja 2013 08:35

 

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 NADWYŻCE ( DEFICYCIE za I kwartał 2013 r.

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/13 Wójta Gminy Orły z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2012 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orły na rok 2013

  • 09 stycznia 2013 09:32

 

Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Orły z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orły na rok 2013

 

 

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/22/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Orły na 2013 rok.

  • 08 stycznia 2013 13:23

 

Uchwała Nr 11/22/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Orły na 2013 rok.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/22/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022.

  • 08 stycznia 2013 13:18

 

Uchwała Nr 11/22/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2013-2022.

 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/13/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Orły na 2013 rok.

  • 08 stycznia 2013 13:16

 

Uchwała Nr 11/13/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Orły na 2013 rok

 

Przejdź do wpisu
Powrót