Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 11/8/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Orły na lata 2018 - 2029

  • 04 maja 2018 09:26

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/6/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Orły na 2018 rok.

  • 04 maja 2018 09:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/251/17 Rady Gminy Orły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły

  • 17 stycznia 2018 14:40

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły Nr LII(250(2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

  • 17 stycznia 2018 14:37

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/8/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Orły na 2018 rok

  • 12 grudnia 2017 09:18

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/5/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły.

  • 12 grudnia 2017 09:17

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/2/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Orły na 2018 rok.

  • 12 grudnia 2017 09:15

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2018 r.

Przejdź do wpisu
Powrót