Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 792020 Wójta Gminy Orły z dnia 08 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półrocze 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/6/2019 z dnia 27 listopada 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy w Orłach z wykonania budżetu za 2019 rok.

  • 04 maja 2020 15:07

Uchwała Nr 11/6/2019 z dnia 27 listopada 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy w Orłach z wykonania budżetu za 2019 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2020 rok Rady Gminy Orły Nr XIX/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

  • 04 lutego 2020 14:36

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/1/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Orły na 2020 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11(1(2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły na lata 2020-2029

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły Orły

  • 20 listopada 2019 09:34

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2020 rok

  • 20 listopada 2019 09:30

Przejdź do wpisu
Powrót