Menu Podmiotowe menu ikonka

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

  • 19 września 2014 07:47

Przejdź do wpisu

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ i GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Przejdź do wpisu

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO do dnia 31 grudnia roku 2013

Przejdź do wpisu

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Przejdź do wpisu

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Przejdź do wpisu

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

Przejdź do wpisu

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

  • 19 września 2014 07:56

Przejdź do wpisu

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE Gmina Orły 0 NADWYŻCE DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

  • 19 września 2014 08:14

Przejdź do wpisu

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE do dnia 30 czerwca roku 2014

  • 19 września 2014 07:43

Przejdź do wpisu

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ i GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/36/2014 z dnia 12 lutego 2014 r Składu orzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2014 rok Rady Gminy Orły NrXLVI/316/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.

  • 06 maja 2014 14:28

Uchwała budżetowa Gminy Orły na 2014 rok
Rady Gminy Orły
NrXLVI/316/14
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/18/2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

  • 06 maja 2014 14:27

Uchwała Nr 11/18/2013
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

UCHWA Ł A Nr 11/4/2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

  • 06 maja 2014 14:37

UCHWA Ł A Nr 11/4/2013
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 114/13 Wójta Gminy Orły z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenie projektu budżetu GMINY ORŁY na 2014 r.

  • 06 maja 2014 14:37

ZARZĄDZENIE Nr 114/13
Wójta Gminy Orły
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie ustalenie projektu budżetu GMINY ORŁY na 2014 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 11/3/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

  • 06 maja 2014 14:21

Uchwała Nr 113(2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE Nr 113/13 Wójta Gminy Orły z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ORŁY na lata 2014 -2030

  • 06 maja 2014 14:36

ZARZĄDZENIE Nr 113/13
Wójta Gminy Orły
z dnia 13 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ORŁY na lata 2014 -2030

Przejdź do wpisu
Powrót