Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LXV/385/2022 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2023

 • 10 listopada 2022 13:39

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LXV/386/2022 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy na 2023r.

 • 10 listopada 2022 13:24

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVII/285/2021 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości polożonych na terenie Gminy Orly na 2022 r.

 • 24 listopada 2021 11:55


Uchwała Nr XLVII/285/2021 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2021 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości polożonych na terenie Gminy Orly na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVII/284/2021 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2022

 • 24 listopada 2021 11:54


Uchwała Nr XLVII/284/2021 Rady Gminy Orły z dnia 22 października 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2022 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/194/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2021

 • 10 grudnia 2020 12:32Uchwała Nr XXXIII/194/2020 Rady Gminy Orły z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orly na rok 2021 

Przejdź do wpisu

Wzór i sposób wypełnienia deklaracji o wysokosci opłaty za gospdarowanie odfpadami komunalnymi

 • 26 czerwca 2020 10:26


Wzór i sposób wypełnienia deklaracji o wysokosci opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi
- obowiązuje od 1 lipca 2020 r.
 

Przejdź do wpisu

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 • 21 kwietnia 2020 09:38

Komunikat dla klientów Urzędu Gminy Orły

 
dotyczący wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Orły do odwołania Wójt Gminy Orły  zwraca się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Zmiany można dokonać drogą mailową - formularz do pobrania urzad@ugorly.pl a.mlodzinska@ugorly.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 16 6712 693  wew. 18
Prosimy o przesłanie na wyżej wymienione adresy email lub dostarczanie formularzy do skrzynki na korespondencję wystawionej na zewnątrz budynku  Gminy Orły , ul. Przemyska 3  do 22 kwietnia 2020 r.

Przejdź do wpisu

Wzór i sposób wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • 31 grudnia 2019 12:18

          Wzór i sposób wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
 
Wójt  Gminy Orły informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/110/18 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019 r. w stawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2020 r. ustala się stawkę podatku od budynków mieszkalnych w kwocie 0,81 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
          W związku z powyższym wzywa się do złożenia informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych  na 2020 r. na załączonym wzorze w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Informacje należy wypełnić  przez właścicieli nieruchomości zgodnie z nakazem podatkowym. W przypadku osób zmarłych i nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego informację wypełniają spadkobiercy ( osoby zamieszkałe).
 
          W części D.2. załączonej informacji -  Budynki lub ich części należy podać powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych  mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W pomieszczeniach 
o kondygnacji powyżej 2,20 m zalicza się 100% powierzchni  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się 50% powierzchni użytkowej budynku, a jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się. Należy podać łączną powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych.
Informacje należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania nie później niż do 10 stycznia 2020 roku.

Przejdź do wpisu

SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO l PODATKU LEŚNEGO

 • 12 lutego 2018 13:50


Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego l podatku leśnego
 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XX/130/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 • 20 lutego 2020 08:46


Uchwała Nr XX/130/20 Rady Gminy Orły z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komuna
lnych oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


 

Przejdź do wpisu

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • 13 stycznia 2022 14:31


OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Wójt Gminy Orły przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 
31 stycznia 2022 r. upływa termin do:

- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
- dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. Nr 7 Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 lub pod nr tel. (16) 6712 693 wew. 31.

Przejdź do wpisu

Wzor informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 • 04 grudnia 2017 12:22


Uchwała Nr XVII/74/2015 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach.
 

Przejdź do wpisu

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

 • 04 grudnia 2017 12:20


Uchwała Nr XVI/67/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 

Przejdź do wpisu

Ustalenie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • 04 grudnia 2017 10:23


Uchwała Nr XVI/66/2015 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2018

 • 16 listopada 2017 12:10


Uchwała Nr XLIX/230/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Orły na rok 2018


 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2018 r.

 • 16 listopada 2017 09:38


Uchwała Nr XLIX/229/17 Rady Gminy Orły z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły - 2017 rok

 • 28 grudnia 2016 11:20


Uchwała Nr XXX/145/16 Rady Gminy Orły z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2017


 

Przejdź do wpisu

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły - 2016 rok

 • 02 listopada 2015 12:50

 

Uchwała Nr XV/59/15 Rady Gminy Orły z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2016 r.

 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2016 r.

 • 02 grudnia 2015 12:14

Uchwała Nr XVI/64/15 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2016 r.

 

Przejdź do wpisu

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły - 2015 rok

 • 13 stycznia 2015 11:06

Uchwała Nr LIX/389/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Orły na rok 2015

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2015 r.

 • 13 stycznia 2015 11:09

 

Uchwała Nr LIX/388/14 Rady Gminy w Orłach z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Orły na 2015 r.

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót