Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 108/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 08 listopada 2021 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2022 r.

  • 24 listopada 2021 12:01

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 08 listopada 2021 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

  • 24 listopada 2021 11:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 76/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półroczde 2021 r.

  • 19 sierpnia 2021 08:26

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 76/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za I półroczde 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/2O21 Wójta Gminy Orly z dnia 12 sierpnia 2021 w sprawie realizacjii budżetu za I półr 2021

  • 03 stycznia 2022 07:59

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orły

  • 16 listopada 2020 08:35

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Orły na 2021 r.

Przejdź do wpisu
Powrót