Menu Podmiotowe menu ikonka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • 27 stycznia 2020 13:08


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przemyska 3
37-716 Orły

 
NIP: 795-232-20-16
REGON: 651550883
 
Tel.: (16) 671 26 93 w.29
(16) 671 26 84
Fax: (16) 736 24 34
 e-mail: gopsorly@ugorly.pl
 
Konto – Bank Spółdzielczy Żurawica o/Orły
Nr konta: 33 9113 1027 2005 3000 0045 0011

Kierownik
Joanna Płonka

Zastępca Kieronika:
Renata Bałaban

Główny Księgowy
Jolanta Statkiewicz

Dział pomocy środowiskowej
Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej
Jolanta Papież
 Paulina Hnat
 Paweł Leja

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Tel.: (16) 671 26 93 w.30
e-mail: rodzinne@ugorly.pl

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Małgorzata Czajkowska
Dorota Potoczna

Asystent Rodziny:
Jolanta Król

Karta Dużej Rodziny, Stypendia Socjalne, Kadry:
Agata Hołyszko

Przejdź do wpisu
Powrót