Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora Ochrony Danych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora Ochrony Danych

  • 30 maja 2018 12:34

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 5/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska: Zastępcy Kierownika oraz Referenta ds. księgowo - administracyjnych i windykacji należności

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Orłach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Gminnego Zakładu Usług wodnych w Orłach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 1(2013 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy, za odpracowaniem, dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach -w dniu 29 marca 2013 r.

Przejdź do wpisu
Powrót