Menu Podmiotowe menu ikonka

Taryfa za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  • 26 marca 2021 11:58


Decyzja Pastwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19 marca 2021 r.
zatwierdzająca taryfę za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków 

Przejdź do wpisu

Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  • 10 maja 2018 10:16


Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków
 

Przejdź do wpisu

TARYFA - Ogłoszenie przedłużenie obowiązujących taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Orły

  • 22 stycznia 2018 12:28


TARYFA - Ogłoszenie przedłużenie obowiązujących taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Orły
 

Przejdź do wpisu

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  • 09 lutego 2017 08:57


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Orły z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 

Przejdź do wpisu

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  • 22 kwietnia 2013 08:37

 

Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Orły z dnia 29 stycznia 2013 r.
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót