Menu Podmiotowe menu ikonka

Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach

  • 10 kwietnia 2020 12:13

Gminny Zakład Usług Wodnych w Orłach
37-716 Orły
ul. Wincentego Witosa 11

www.gzuworly.pl

NIP: 795-001-05-77

Tel.  (16) 671 26 93 w. 24
Fax. (16) 736 24 34

Telefon Alarmowy:
731 900 112

e:mail  gzuw@ugorly.pl

Konto - Bank Spółdzielczy Żurawica o/Orły 
Nr konta: 42 9113 1027 2005 3000 1052 0001

Kierownik Zakładu:
Piotr Baran

Zastępca Kierownika:
Marek Bosak

Główny Księgowy:
Beata Fostacz

Inspektor:
Edyta Szablan

Brygadzista:
Zdzisław Zając

Monter - Konserwator:
Andrzej Machaj
Andrzej Grabowski
Józef Kuźniar
Marian Koniuszy
Lesław Bojarski
Stanisław Tomaszewski

Bartłomiej Kalinowski
Grzegorz Jucha

Monter - Konserwator - Inkasent
Andrzej Kurzyński

 

Przejdź do wpisu
Powrót