Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RDOŚ zawiadamia strony postępowania w sprawie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116379R w km 0+716 - 0+984 i nr 116381R w km 0+000 - 1+260 w m. Małkowice

 • 28 grudnia 2018 14:22

Przejdź do wpisu

Postanowienie RDOŚ o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116379R w km 0+716 - 0+984 i nr 116381R w km 0+000 - 1+260 w m. Małkowice

 • 28 grudnia 2018 14:16

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110R w km 3+350 - 4+470".

 • 14 grudnia 2018 14:40

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE KONSULTACJI - "Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok"

 • 12 grudnia 2018 14:02

Przejdź do wpisu

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • 10 grudnia 2018 13:08

Przejdź do wpisu

Komunikat informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnych na dz. nr 609/6, 312/2 przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Orły

 • 04 grudnia 2018 15:00

Przejdź do wpisu

Komunikat informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 261/8 w miejscowości Trójczyce

 • 04 grudnia 2018 14:58

Przejdź do wpisu

Uproszczone oferta zadania publicznego Organizacjia Gminnych Mikołajek

 • 22 listopada 2018 14:53

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110R w km 3+350 - 4+470 w miejscowościach Małkowice i Walawa, gmina Orły"

 • 22 listopada 2018 13:48

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Orły o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 • 19 listopada 2018 11:09

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Orły
o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki

 • 16 listopada 2018 13:16

Obwieszczenie zmiana koncesji
nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża
Buszkowiczki

Przejdź do wpisu

Decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oraz eksploatacji zakładu produkcji estrów metylowych nowej generacji (FAMĘ)

 • 15 listopada 2018 12:45

Przejdź do wpisu

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej akcji szczepień lisów

 • 14 listopada 2018 10:26

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sportowej w Orłach ul Floriańska

 • 14 listopada 2018 11:11

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sportowej w Orłach

 • 14 listopada 2018 11:06

Przejdź do wpisu

Uproszczona oferta na realizacjię zadania publicznego Organizacjia Gminnych Obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polske Nipodległości

 • 29 października 2018 15:39

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU

 • 25 października 2018 14:54

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
Aktualizacja październik 2018r

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie kończącej postępowanie administracyjne na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 732/12 w miejscowości Kaszyce

 • 22 listopada 2018 15:09

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie kończącej postępowanie administracyjne na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 162/5, w miejscowości Niziny

 • 22 listopada 2018 15:03

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydana decyzja polegającej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie Sośnica"

 • 23 października 2018 10:51

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły została wydana decyzja polegającej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych, budowa stacji tankowania gazem płynnym propan-butan z myjnią samochodową bezdotykową, dwustanowiskową", na działce 238/13 obręb Orły

 • 23 października 2018 10:47

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji odmawiającej dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: „Stacja bazowa telefonii cyfrowej Orange Polska S.A DROHOJÓW

 • 17 października 2018 13:35

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu postępowania dowowdowego „Przebudowa stacji paliw płynnych, budowa stacji tankowania gazem płynnym propan-butan z myjnią samochodową bezdotykową, dwustanowiskową"

 • 12 października 2018 10:10

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa stacji paliw płynnych, budowa stacji tankowania gazem płynnym propan-butan z myjnią samochodową bezdotykową, dwustanowiskową"

 • 12 października 2018 09:41

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Stacja bazowa telefonii cyfrowej Orange Polska S.A DROHOJÓW" obręb Orły

 • 10 października 2018 12:29

Przejdź do wpisu

Komunikat informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sportowej

 • 27 września 2018 12:22

Przejdź do wpisu

Komunikat informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Floriańskiej w Or

 • 27 września 2018 12:12

Przejdź do wpisu

Obwieszczeni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 • 20 września 2018 14:14

Przejdź do wpisu

Obwieszczeni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 • 20 września 2018 14:03

Przejdź do wpisu

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kaszyce

 • 19 września 2018 15:15

Przejdź do wpisu

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Niziny

 • 19 września 2018 15:13

Przejdź do wpisu

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii akcji szczepienia lisów

 • 19 września 2018 14:38

Przejdź do wpisu

Postanowienie Wójta Gminy Orły o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie Sośnica”

 • 17 września 2018 15:06

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły zawiadamia strony postępowania w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami tj. opinie Organów, Postanowienie Wójta Gminy Orły

 • 17 września 2018 15:01

Przejdź do wpisu

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Orłach

 • 11 września 2018 13:21


Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Orłach
 

Przejdź do wpisu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116379R w km 0+716 - 0+984 i nr 116381R w km 0+00

 • 05 września 2018 09:32

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

 • 29 sierpnia 2018 14:45

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Walawa”

 • 24 sierpnia 2018 08:50

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Niziny w km 230,276-230,476 linii kolejowej nr 91 oraz budowa dwóch peronów"

 • 24 sierpnia 2018 08:43

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Walawa w km 232,230-232,430 linii kolejowej nr 91

 • 09 sierpnia 2018 09:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Niziny w km 230,276-230,476 linii kolejowej nr 91 oraz budowa dwóch peronów jednokrawędziowy

 • 07 sierpnia 2018 13:15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Niziny w km 230,276-230,476 linii kolejowej nr 91 oraz budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Sośnica Jarosławska w km 227,617-227,817 linii kolejowej nr 91 na dz. nr 453 obr. Niziny oraz na dz. nr 155 obr. Sośnica na terenie kolejowym zamkniętym

Przejdź do wpisu

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Olszynka i Walawa wraz z dostawą drzew i krzewów”

 • 02 sierpnia 2018 13:48


Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw w miejscowości Olszynka i Walawa wraz z dostawą drzew i krzewów”

 

Przejdź do wpisu

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trójczyce, Ciemięrzowice i Duńkowiczki wraz z dostawą drzew i krzewów”

 • 02 sierpnia 2018 13:15


Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw w miejscowości Trójczyce, Ciemięrzowice i Duńkowiczki wraz z dostawą drzew i krzewów”

 

Przejdź do wpisu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż strona ukraińska udostępniła zaktualizowana dokumentację strona ukraińska udostępniła zaktualizowaną dokumentację dotyczącą przedmiotowego przedsięwzięcia planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych cd...

 • 02 sierpnia 2018 11:35

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż strona ukraińska udostępniła zaktualizowana dokumentację strona ukraińska udostępniła zaktualizowaną dokumentację dotyczącą przedmiotowego przedsięwzięcia planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn

Przejdź do wpisu

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trójczyce, Ciemięrzowice i Duńkowiczki wraz z dostawą drzew i krzewów”

 • 26 lipca 2018 15:28


Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw w miejscowości Trójczyce, Ciemięrzowice i Duńkowiczki wraz z dostawą drzew i krzewów”

 

Przejdź do wpisu

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Olszynka i Walawa wraz z dostawą drzew i krzewów”

 • 26 lipca 2018 15:26

Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.
„Budowa placu zabaw w miejscowości Olszynka i Walawa
wraz z dostawą drzew i krzewów”


 

Przejdź do wpisu

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • 24 lipca 2018 09:46

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Niziny w km 230,276-230,476 linii kolejowej nr 91 oraz budowa dwóch peronów jednokrawędziowy

 • 07 sierpnia 2018 10:04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Niziny w km 230,276-230,476 linii kolejowej nr 91 oraz budowa dwóch peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Sośnica Jarosławska w km 227,617-227,817 linii kolejowej nr 91 na dz. nr 453 obr. Niziny oraz na dz. nr 155 obr. Sośnica na terenie kolejowym zamkniętym

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Walawa w km 232,230-232,430 linii kolejowej nr 91

 • 07 sierpnia 2018 10:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych długości 200m na przystanku osobowym Walawa w km 232,230-232,430 linii kolejowej nr 91 na dz. nr 453 obr. Niziny oraz na dz. nr 321 obr. Orły, na terenie kolejowym zamkniętym"
 

Przejdź do wpisu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania, iż została wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116360 R Drohojów-Zadąbrowie w km 0+000 - 2+094 w miejscowości Drohojów

 • 18 lipca 2018 14:12

Przejdź do wpisu
Powrót