Menu Podmiotowe menu ikonka

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ORŁY

 • 23 października 2018 10:57

Przejdź do wpisu

WYBORY DO RADY GMINY - Protokół z Wyborów

 • 23 października 2018 10:55

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Orły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 04 października 2018 11:43

Przejdź do wpisu

Harmonogram Posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Orły

 • 04 października 2018 12:00


Harmonogram Posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Orły 
Joanna Kostkiewicz
urzędnik wyborczy

tel. 530 005 292

Przejdź do wpisu

Składy obwodowych komisji wyborczych

 • 02 października 2018 12:03

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia l października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 01 października 2018 16:08

Przejdź do wpisu

Uchwala Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia l października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 01 października 2018 16:06

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia l października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

 • 01 października 2018 16:04

Przejdź do wpisu

Losowanie numerów list dla komitetów wyborczych

 • 30 września 2018 17:14


Losowanie Numerów list dla komitetów wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza w Orłach informuję, że w dniu 1 października 2019 r. w sali Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach o godz. 10:00 odbędzie się losowanie Nr list dla komitetów wyborczych.


 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach
Teresa Hałuszka

Przejdź do wpisu

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 27 września 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Orły

 • 28 września 2018 14:50

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 27 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Orły bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

 • 28 września 2018 14:49

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 27 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Orły bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

 • 28 września 2018 14:47

Przejdź do wpisu

Losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • 28 września 2018 09:54

Uprzejmie informuję pełnomocników wyborczych o możliwości uczestniczenia podczas losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Losowanie odbędzie się w dniu 29 września od godz. 10.00 w sali nr 9 w Urzędzie Gminy Orły.

Nieobecność pełnomocników wyborczych poszczególnych komitetów nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Joanna Kostkiewicz
urzędnik wyborczy

Przejdź do wpisu

Zgłoszenia dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w celu ich uzupełnienia

 • 27 września 2018 08:52

Uprzejmie informuję  pełnomocników wyborczych o możliwości zgłoszenia dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w celu ich uzupełnienia.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów w dniu 27 października od godz. 19 00 do 21 00 w siedzibie Urzędu Gminy Orły, do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

Ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

-nr 2, w liczbie 1

- nr 5, w liczbie 1

-nr 7, w liczbie 2

-nr 8, w liczbie 1

-nr 10, w liczbie 2

-nr 11, w liczbie 1

-nr 12, w liczbie 1
 


Pani Joanna Kostkiewicz
tel. 530 - 005 - 292

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Orły zarządzonych na dzień 21 października 2018

 • 19 września 2018 14:11

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 • 19 września 2018 13:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie, i pełnionych dyżurach

 • 17 września 2018 13:52

Przejdź do wpisu

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

 • 18 września 2018 14:45

 
Zgłaszanie kandydatów na członków do Obwodowej Komisji Wyborczej odbywać się podczas dyżurów Urzędnika wyborczego

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

 
17 września od 16.00 do 20.00

18 września od 13.00 do 16.00

19 września od 10.00 do 16.00

20 września od 10.00 do 16.00

21 września od 10:00 do 16.00


Pani Joanna Kostkiewicz
tel. 530 - 005 - 292

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 12 września 2018 r.| w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz

 • 13 września 2018 12:47

Przejdź do wpisu

Harmonogram dyżurów gminnej komisji wyborczej w Orłach

 • 19 września 2018 14:25

HARMONOGRAM DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ORŁACH
 
 

13 września 2018 r. (czwartek)          8.00 - 16.00
 
14 września 2018 r. (piątek)              8.00 - 16.00
 
15 września 2018 r. (sobota)             14.00 - 18.00
 
17 września 2018 r. (poniedziałek)     8.00 - 24.00

20 września 2018 r. (czwartek)          14.00 - 15.00
 
21 września 2018 r. (piątek)              16.00 - 17.00
 
22 września 2018 r. (sobota)             11.00 - 12.00
 
24 września 2018 r. (poniedziałek)     15.00 - 16.00

25 września 2018 r. (wtorek)             14.00 - 17.00
 
26 września 2018 r. (środa)               8.00 - 24.00

 
 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest sala narad pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Orły.

Przejdź do wpisu

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach

 • 27 września 2018 08:59

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Orłach
 
Teresa Romana Hałuszka                    -    Przewodniczący Komisji
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
zam. Orły

Agnieszka Kostkiewicz                       - Zastępca Przewodniczącego
zgłoszona przez KWW,,RKP’’
zam. Ciemięrzowice

Marta Cwynar                                                      - Członek Komisji
zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI
zam. Orły

Elżbieta Fiń                                                            - Członek Komisji
zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
ZIEMI PRZEMYSKIEJ, zam. Małkowice
 
Elżbieta Zofia Jaworska                                        - Członek Komisji
zgłoszona przez KWW KUKIZ ‘15
zam. Przemyśl

Helena Lenar                                                          - Członek Komisji
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL
zam. Niziny
 
Anna Krystyna Młodzińska                                               - Członek Komisji
osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego
zam. Orły
 
Artur Adam Olear 
 zgłoszony przez KKW PLATFORMA.                                  - Członek Komisji
 NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Orły
 
Sabina Maria Trojnar                                             - Członek Komisji
zgłoszona przez KWW MAŁKOWICE RAZEM
zam. Małkowice
                 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc cd...

 • 06 września 2018 14:08

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Orły z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2018 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • 29 sierpnia 2018 08:02

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

 • 28 sierpnia 2018 08:44

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisj

 • 28 sierpnia 2018 08:20

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/277/18 Rady Gminy Orły z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Orły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • 28 sierpnia 2018 08:16

Przejdź do wpisu
Powrót