Menu Podmiotowe menu ikonka

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

 • 01 lipca 2021 14:43

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa linii kablowej SN15kV, przebudowa słupa SN 15kV oraz przebudowa stacji transformatorowej

 • 20 lipca 2020 12:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły
o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego
pn.: „Budowa linii kablowej SN15kV, przebudowa słupa SN 15kV oraz przebudowa stacji transformatorowej 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz

 • 19 grudnia 2019 10:52

Zawiadomienie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia” w miejscowości Niziny

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o przystąpieniu do rozpoczęciu konsultacji społecznych dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orły na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026".

 • 18 grudnia 2019 08:15

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 207, 306/2 obr. Zadąbrowie

 • 11 grudnia 2019 08:41

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 207, 306/2 obr. Zadąbrowie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 207, 306/2 obr. Zadąbrowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 314/2, 286/66, 286/82, 286/80 obr. Zadąbrowie

 • 11 grudnia 2019 08:38

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 314/2, 286/66, 286/82, 286/80 obr. Zadąbrowie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr 314/2, 286/66, 286/82, 286/80 obr. Zadąbrowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 104/7 w Zadąbrowiu

 • 10 grudnia 2019 09:56

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 104/7 w Zadąbrowiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 104/7 w Zadąbrowiu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 251/12przy ul. Handlowej w Orłach

 • 10 grudnia 2019 09:54

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 251/12przy ul. Handlowej w Orłach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 251/12przy ul. Handlowej w Orłach

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 249/1 w Hnatkowicach

 • 10 grudnia 2019 09:53

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 249/1 w Hnatkowicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 249/1 w Hnatkowicach

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 245/1 w Wacławicach

 • 10 grudnia 2019 09:51

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 245/1 w Wacławicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku na dz. 245/1 w Wacławicach

Przejdź do wpisu

Informacja dla mieszkańców o wejściu w życie rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych pół elektromagnetycznych w środowisku

 • 03 grudnia 2019 13:59

Przejdź do wpisu

Obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie

 • 20 listopada 2019 14:04

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego obr. Zadąbrowie, gm. Orły

 • 19 listopada 2019 11:49

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa oświetlenia ulicznego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 314/2, 286/66, 286/82, 286/80, obr. Zadąbrowie

 • 14 listopada 2019 07:50

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji Wójta Gminy na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 309/28 w miejscowości Olszynka

 • 14 listopada 2019 07:45

Przejdź do wpisu

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego - Obowiązkowy wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty (BDO)

 • 12 listopada 2019 13:52

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa l Rozwoju wsi - termin składania przez producentów rolnych wniosków o udzielenie dotacji, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r.

 • 12 listopada 2019 13:58

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

 • 05 listopada 2019 14:40

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszynka

 • 22 października 2019 10:30

Zawiadomienie Wójta Gminy Orły
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 309/28 w miejscowości Olszynka na terenie działki ewid. nr: 309/17, 309/16, 309/19, 309/21, 309/23, 309/25, 309/27, 309/29, 309/28, obr. 0008 Olszynka, gm. Orły

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o przystąpieniu do rozpoczęciu konsultacji społecznych dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orły na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026'\

 • 16 października 2019 13:41

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaży środka trwałego Autobus AUTOSAN H9-21.41S

 • 11 października 2019 14:07

 Wójt Gminy Orły  ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego
 Przedmiot przetargu:

Autobus marki AUTOSAN H9-21.41S
Rok produkcji: 2001
Przebieg:  440 000 km
Pojemność:  6540 cm 3
Moc: 110,50kW
Nadwozie: autobus
Skrzynia biegów: manualna
Ilość miejsc: 52+1
Drzwi: 2+ kierowca
Kolor: Pomarańcz
Pochodzenie: kupiony w Polsce
Pojazd zarejestrowany: od 31.07.2001
Z powodu braku rozrusznika brak możliwości uruchomienia pojazd.
       
Cena wywoławcza 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )brutto.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia budynku mieszkalnego na dz. nr 161/4 w miejscowości Niziny

 • 04 października 2019 10:25

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 309/28 w miejscowości Olszynka

 • 04 października 2019 10:20

Przejdź do wpisu

Komunikat Podkarpackiego Lekarza Weterynarii o akcjii szczepień lisów

 • 17 września 2019 08:02

Przejdź do wpisu

Sprzedaż drewna na poniu klon jawor w miejscowości Olszynka

 • 09 września 2019 13:24

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrekcji Ochrony Środowiska o konsultacji transgranicznych przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

 • 05 września 2019 13:31

Przejdź do wpisu

Komunikat Obwieszczenie podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16

 • 03 września 2019 09:36

Wójt Gminy Orły
podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, oraz pełnomocnika: P. Mariana Zabawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 161/4 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr: 162/5, 161/5, 161/4, obr. 0007 Niziny, gm. Orły. 

Przejdź do wpisu

Komunikat Obwieszczenie podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16

 • 03 września 2019 09:36

Wójt Gminy Orły
podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, oraz pełnomocnika: P. Mariana Zabawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 161/4 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr: 162/5, 161/5, 161/4, obr. 0007 Niziny, gm. Orły. 

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły informuje o wydanej w dniu 26.08.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.18.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200

 • 27 sierpnia 2019 14:46

Wójt Gminy Orły informuje o wydanej w dniu 26.08.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.18.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Zabawskiego, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24 ,37-700 Przemyśl,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. nr 465/19 przy ul. Szkolnej w Orłach, na terenie działki ewid. nr: 465/19, 465/20, obr. 0009 Orły, gm. Orły.

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy orły informuje o wydanej w dniu 26.08.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.19.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200

 • 27 sierpnia 2019 14:44

Wójt Gminy orły informuje o wydanej w dniu 26.08.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.19.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Zabawskiego, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24 ,37-700 Przemyśl,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na dz. 360/6, 360/2, na terenie działki ewid. nr: 359, 360/12, 360/9, 360/6, 360/2 obr. 0002 Drohojów, gm. Orły.

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu nr 3/2019

 • 27 sierpnia 2019 10:55


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu nr 3/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału dzików na terenie powiatu przemyskiego.

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 23.08.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.17.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p

 • 23 sierpnia 2019 11:30

Wójt Gminy Orły
podaje do publicznej wiadomości
informację o wydanej w dniu 23.08.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.17.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Orły, na terenie działki ewid. nr: 311/2, 311/1, obr. Orły. 

Wójt Gminy Orły 
podaje do publicznej wiadomości
informację o wydanej w dniu 23.08.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.17.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Orły, na terenie działki ewid. nr: 311/2, 311/1, obr. Orły. 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE (KOMUNIKAT) informację o wydanej w dniu 19.08.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.16.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudow

 • 21 sierpnia 2019 12:49

OBWIESZCZENIE ( KOMUNIKAT) 
podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej w dniu 19.08.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.16.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orły, na terenie działki ewid. nr: 282/5, 281/3, 281/2, 280/2, 531, 279/6, 279/9, 276/1, 275, 274, 301/4, 533, obr. Orły, gm. Orły.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja odlewni żeliwa w miejscowości Zadąbrowie, gm. Orły" zlokalizowanej na działce nr ew. 289/7 obręb nr 0013 Zadąbrowie

 • 16 sierpnia 2019 12:50

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 360/6 ob. Drohojów

 • 01 sierpnia 2019 15:25

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego położonego w Orłach

 • 01 sierpnia 2019 15:20

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydanej decyzji odmawiającej Wójta Gminy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: „Stacja bazowa telefonii cyfrowej Orange Polska S.A DROHOJÓW”, zlokalizowanej na działce numer ewidencji gruntów 301/4 obręb Orły

 • 01 sierpnia 2019 15:14

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Orły

 • 02 sierpnia 2019 10:26

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orły

 • 02 sierpnia 2019 10:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orły, na terenie działki ewid. nr: 282/5, 281/3, 281/2, 280/2, 531, 279/6, 279/9, 276/1, 275, 274, 301/4, 533, obr. Orły

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja odlewni żeliwa w miejscowości Zadąbrowie

 • 25 lipca 2019 10:55

Przejdź do wpisu

Dotację na realizację inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 • 19 lipca 2019 15:07

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o możliwości składania dodatkowych wniosków dowodowych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn : „Stacja bazowa telefonii cyfrowej Orange Polska S.A DROHOJÓW

 • 17 lipca 2019 13:41

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaż drewna opałowego w miejscowosci Orły

 • 17 lipca 2019 13:18

Przejdź do wpisu

Puchar Wójta Gminy Orły 2019

 • 10 lipca 2019 08:05

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaż drewna opałowego w miejscowosci Orły

 • 05 lipca 2019 12:10

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE ( KOMUNIKAT) Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 02.07.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.14.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskieg

 • 02 lipca 2019 10:11

Wójt Gminy Orły
 podaje do publicznej wiadomości
 

informację o wydanej w dniu 02.07.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.14.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie  ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika  P. Mariana Zabawskiego, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24 ,37-700 Przemyśl  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego  dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki ewid.  nr 294/5 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr: 294/2, 294/5, obr. 0007 Niziny, gm. Orły.

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE ( KOMUNIKAT) Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 02.07.2019 roku decyzji Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.15.19, kończącej postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskie

 • 02 lipca 2019 10:08

Wójt Gminy Orły
podaje do publicznej wiadomości

 
informację o wydanej w dniu 02.07.2019 roku  decyzji  Wójta Gminy Orły znak: BGKII.6733.15.19, kończącej postępowanie administracyjne  z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie  ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działającej przez pełnomocnika  P. Mariana Zabawskiego, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24 ,37-700 Przemyśl  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego  dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki ewid.  nr 413 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr: 427/1, 528, 414/1, 413, obr. 0007 Niziny, gm. Orły.
Z treścią przedmiotowej decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Orły pok. Nr 5 w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości .Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)Wójt Gminy Orły podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

 • 02 lipca 2019 10:04

Wójt Gminy Orły
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orły, na terenie działki ewid. nr: 282/5, 281/3, 281/2, 280/2, 531, 279/6, 279/9, 276/1, 275, 274, 301/4, 533, obr. Orły, gm. Orły.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu przez organ koncesyjny w sprawie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Zurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn, Orły oraz miasta Przemyśl

 • 01 lipca 2019 11:49

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wydanej decyzji na prowadzenie instalacji do odlewania stali i stopów żelaza o zdolności produkcyjnej w miejscowości Zadąbrowie 311

 • 26 czerwca 2019 08:54

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie konsultacji

 • 04 grudnia 2019

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Ory z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok"

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Ory z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrekcji Ochrony Środowiska o konsultacji transgranicznych przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

 • 05 września 2019

Przejdź do wpisu
Powrót