Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków w miejscowości Orły”

 • 15 grudnia 2020 08:05

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, slupów SN 15kV, stacji transformatorowej wnętrzowe obręb Kaszyce

 • 11 grudnia 2020 11:51

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opracowaniu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 roku.

 • 09 grudnia 2020 08:15

Przejdź do wpisu

Pomoc de minimis dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 • 07 grudnia 2020 12:57

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Budowa sieci elektroenergetycznej, przyłączy, stacji transformatorowej na terenie miejscowości Orły”

 • 30 listopada 2020 09:13

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie sprzedaż drewna obręb Hnatkowice

 • 25 listopada 2020 13:19

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Wójta Gminy Orły o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki 404 obręb Orły”

 • 17 listopada 2020 14:37

Przejdź do wpisu

Postanowienie prostujace omyłkę pisarską dotyczące przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia" na działce nr 373/7 w miejscowości Niziny

 • 12 listopada 2020 15:06

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku statstystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

 • 29 października 2020 14:35

Przejdź do wpisu

Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,

 • 20 października 2020 08:15

Komunikat
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE o sprostowaniu oczywistej omyłki w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

 • 19 października 2020 14:19

OBWIESZCZENIE
 
o sprostowaniu oczywistej omyłki w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z  wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Przejdź do wpisu

Krus - Rolniku - Bezpłatna rehabilitacja lecznicza czeka na ciebie

 • 09 października 2020 15:15

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie komunikat o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego "Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budowa przyłącza gazowego obręb Małkowice

 • 30 września 2020 13:29

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie komunikat o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego "Rozbudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budowa przyłącza gazowego obręb Małkowice

 • 30 września 2020 13:29

Przejdź do wpisu

Informacja o rozpoczęciu prac nad "Projektem do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orły na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku

 • 29 września 2020 12:48

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego obręb Cięmorzowice

 • 23 września 2020 09:16

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego obręb Hnatkowice

 • 23 września 2020 08:45

Przejdź do wpisu

Komunikat Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów

 • 18 września 2020 15:00

Przejdź do wpisu

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 • 21 września 2020 12:31

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia" na dział

 • 14 września 2020 15:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły 
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia" na działce nr 373/7 w miejscowości Niziny.  

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego obręb Zadąbrowie

 • 11 września 2020 14:47

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego obręb Kaszyce

 • 11 września 2020 14:45

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 31 sierpnia 2020 13:42

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 31 sierpnia 2020 13:40

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Hnatkowice

 • 28 sierpnia 2020 15:01

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowę gazociągu zasilającego wraz z budową przyłącza gazowego w miejscowości Malkowice

 • 28 sierpnia 2020 14:59

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego obręb Ciemięrzowice

 • 26 sierpnia 2020 14:46

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego obręb Niziny

 • 20 sierpnia 2020 11:56

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Poszerzenie dzialalnoici nviqzanej z gospodarkcl oclpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję specjalistyczne urządzenia

 • 19 sierpnia 2020 14:18

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia obręb Zadąbrowie

 • 18 sierpnia 2020 13:12

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu średniego ciśnienia obręb Niziny

 • 18 sierpnia 2020 13:01

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudową gazociągu średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza obręb Kaszyce

 • 12 sierpnia 2020 12:51

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudową gazociągu średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza obręb Walawa

 • 12 sierpnia 2020 12:47

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kablowej wraz z przyłączami obręb Ciemięrzowice

 • 12 sierpnia 2020 10:23

Przejdź do wpisu

Komunikat w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 11 sierpnia 2020 15:07

Przejdź do wpisu

ASF- Obszar Ochrony (Strefa Żółta)

 • 11 sierpnia 2020 10:26

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem obręb Orły dz. nr 615/1

 • 11 sierpnia 2020 10:23

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem obręb Orły

 • 11 sierpnia 2020 10:13

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę kolizji linii średniego napięcia obręb Małkowice

 • 07 sierpnia 2020 15:10

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sicie gazowej wraz z przyłączem obręb Małkowice

 • 07 sierpnia 2020 15:07

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego obręb Hnatkowice, Trójczyce

 • 07 sierpnia 2020 15:03

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego obręb Hnatkowice

 • 07 sierpnia 2020 15:01

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego

 • 22 lipca 2020 12:54

Wójt Gminy Orły
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, oraz pełnomocnika: P. Mariana Zabawskiego, 37-700 Przemyśl, ul. Skrzetuskiego 14, adres do korespondencji: 37-700 Przemyśl, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 24,  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 162/4 w miejscowości Niziny, na terenie działki ewid. nr: 166/4, 164, 163, 162/2, 162/3, 162/4, obr. 0007 Niziny, gm. Orły”. 

Przejdź do wpisu

Komunikat Wójta Gminy Orły w sprawei wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Poszerzenie dzialalnoici nviqzanej z gospodarkcl oclpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję specjalistyczne urzqdzenia"

 • 16 lipca 2020 11:37

Przejdź do wpisu

Protokół na okoliczność wystąpienia o nieodpłatne przekazanie mienia obręb Cięmirzeowice Skarbu Państwa na rzecz Gminy Orły

 • 14 lipca 2020 12:29

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku nieszklanego jednorodzinnego obręb Niziny

 • 14 lipca 2020 11:14

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej, przebudowa słupa obręb Zadąbrowie

 • 14 lipca 2020 11:12

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz budową przyłącza gazowego obręb Orły

 • 09 lipca 2020 09:56

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz budową przyłącza gazowego obręb Małkowice

 • 09 lipca 2020 09:49

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. budową sieci kablowych obręb Ciemięrzowice

 • 03 lipca 2020 14:15

Przejdź do wpisu

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 • 20 października 2020

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przejdź do wpisu
Powrót