Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Wójta Gminy Orły Nr 33/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoty Podstawowej z Oddzialem Przedszkolnym im. Jana Pawla ll w Walawie

 • 31 marca 2023 12:49

Przejdź do wpisu

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

 • 13 marca 2023 14:02

 

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Przejdź do wpisu

Nabór na opiekunów osób niepełnosprawnych

 • 17 lutego 2023 11:08

Nabór na opiekunów osób niepełnosprawnych

Przejdź do wpisu

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kontroli i ochrony danych osobowych

 • 08 kwietnia 2022 14:51

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kontroli i ochrony danych osobowych

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji

 • 16 lipca 2021 14:40

Konkurs na stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. drogownictwa i komunikacji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach

 • 09 czerwca 2020 13:11

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach

 • 18 marca 2020 14:54

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Orły z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

 • 18 marca 2020 14:49

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 14 sierpnia 2019 12:44

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Orły z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nizinach

 • 11 lipca 2019 14:59

Przejdź do wpisu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny - umowa na zastępstwo

 • 05 czerwca 2019 09:20


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny - umowa na zastępstwo 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Kierwonika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o naborze na staowisko opiekunki środowiskowej

 • 21 maja 2019 11:28


Ogłoszenie Kierwonika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o naborze na staowisko opiekunki środowiskowej
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na staowisko do świadczenia specjalitycznych usug opiekuńczych

 • 14 marca 2019 07:45

Ogłoszenie o naborze na staowisko
do świadczenia specjalitycznych usug opiekuńczych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 02 stycznia 2019 13:57Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 18 grudnia 2018 12:39


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi kasowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko świadczenia specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • 03 października 2018 11:47

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

 • 27 lipca 2018 10:04


Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły
 

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

 • 27 lipca 2018 10:07


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły
 

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły Ogłasza Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 22 grudnia 2017 14:36

Wójt Gminy Orły Ogłasza Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły Ogłasza Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach

 • 29 listopada 2017 13:43

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Orły

 • 16 listopada 2017 14:51

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. geodezji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

 • 10 listopada 2017 11:56


Wójt Gminy Orły ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. geodezji w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu
nalnej Urzędu Gminy Orły

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • 02 listopada 2017 14:00


Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Przejdź do wpisu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

 • 23 grudnia 2016 09:31

Wójt Gminyo Orły ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Zadąbrowiu

 • 04 lipca 2016 10:58

Wójt Gminy Orły  
ogłosza konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Zadąbrowiu

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Orły ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Oddziałem Przedszkolnym w Małkowicach

 • 19 kwietnia 2016 14:32

Wójt Gminy Orły ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Oddziałem Przedszkolnym w Małkowicach
 


 

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły ogłosza nabor na wolne stanowisko urzędnicze • referent ds. kontroli, ochrony danych osobowych i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Gminy Orły

 • 08 kwietnia 2016 14:52

Wójta Gminy Orły ogłosza nabor na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. kontroli, ochrony danych osobowych i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji, Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. ogłosza nabor na stanowisko: Referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły Zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości budżetowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. ogłosza naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds księgowości oświatowej w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Orły

Przejdź do wpisu

​Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • 22 stycznia 2016 11:42


Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko do  świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • 04 listopada 2015 10:38

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Asystenta Rodzinnego w 2015 r.

 • 24 marca 2015 11:26

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko
Asystenta Rodzinnego w 2015 r.

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Doradcy Zawodowego w 2015 r.

 • 12 stycznia 2015 14:51

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2015 r.

 • 12 stycznia 2015 14:44

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2015 r.

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • 20 sierpnia 2014 07:51

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • 31 lipca 2014 11:21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • 24 kwietnia 2014 11:59

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór
na stanowisko pracy dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Asystentów Rodzinnych w 2014 r.

 • 10 marca 2014 13:52

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Asystentów Rodzinnych w 2014 r.

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Doradcy Zawodowego w 2014 r.

 • 10 marca 2014 13:51

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Doradcy Zawodowego w 2014 r.

 

 

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2014 r.

 • 10 marca 2014 13:49

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2014 r.

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Referenta ds. księgowo - administracyjnych i windykacji należności w Gminnym Zakładzie

 • 19 kwietnia 2013 14:46

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
Referenta ds. księgowo - administracyjnych i windykacji należności w Gminnym Zakładzie

 

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Orłach

 • 19 kwietnia 2013 14:47

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
Zastępcy Kierownika w Gminnym Zakładzie Usług Wodnych w Orłach

 

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na 2 (dwa) stanowiska - Asystentów Rodzinnych - 2013

 • 08 kwietnia 2013 09:06

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na 2 (dwa) stanowiska - Asystentów Rodzinnych - 2013

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2013 r.

 • 04 kwietnia 2013 11:52

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Psychologa w 2013 r.

 

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach ogłasza nabór na stanowisko - Doradcy Zawodowego w 2013 r.

 • 04 kwietnia 2013 11:47

 

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Orłach
ogłasza nabór na stanowisko - Doradcy Zawodowego
w 2013 r.

 

 

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 • 06 grudnia 2010 08:41

Przejdź do wpisu
Powrót