Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśla ze złoża Buszkowiczki”

 • 09 lutego 2022 08:31

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśla ze złoża Buszkowiczki”

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

 • 28 marca 2023 07:52

 

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

 

Przejdź do wpisu

III Sprzedaż derwna obręb Niziny - pas drogowy

 • 13 marca 2023 11:27

III Sprzedaż derwna obręb Niziny - pas drogowy

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewid. nr: 632, obr. Orły, gm. Orły”.

 • 08 marca 2023 12:55

Zawiadomienie wydanej decyzjiWójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewid. nr: 632, obr. Orły, gm. Orły”. 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE II SPRZEDAŻY DREWNA obręb Niziny - pas drogowy

 • 08 marca 2023 12:49

OGŁOSZENIE II

SPRZEDAŻY DREWNA

                                            Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

                                                  Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 523 obrębNiziny -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Bądźmy razem..." - znam tradycje, trzeźwo myślę, żyję zdrowo!

 • 07 marca 2023 15:05

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Stowarzyszenie Niziny Razem   dnia 7 marca 2023r. złożyło ofertę na zadanie:

 pn. ,,Bądźmy razem…” – znam tradycje, trzeźwo myślę, żyję zdrowo!

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 14 marca 2023r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęściu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do I MW wraz z infrastrukturq techniczn4 na dzialce o nr ewid. 404/5 w miejscowo6ci Orty"

 • 02 marca 2023 12:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wszczęściu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do I MW wraz z infrastrukturq techniczn4 na dzialce o nr ewid. 404/5 w miejscowo6ci Orty"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 28 lutego 2023 10:33

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie miejscowości Kaszyce gmina Orly"

 • 27 lutego 2023 14:38

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 23 lutego 2023 09:19

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A obręb Duńkowiczki gmina Orły

 • 16 lutego 2023 13:54

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „Przebendowa sieci kanalizacyjnej, na terenie działki ewidencyjnej nr 632 miejscowość Orły gmina Orly"

 • 15 lutego 2023 12:16

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1 Sprzedaż drewna

 • 15 lutego 2023 11:57

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu profilaktycznego - ,,Rozwiąż Krzyżówkę"!

 • 07 lutego 2023 13:55

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NR I SPRZEDAŻY DREWNA Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej. Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 168 obręb Hnatkowice -/pas drogowy/.

 • 07 lutego 2023 13:09

OGŁOSZENIE NR I

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 168 obręb Hnatkowice -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NR I SPRZEDAŻY DREWNA

 • 02 lutego 2023 11:35

OGŁOSZENIE NR I

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na działce:nr 401obręb Drohojów -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie nr II o sprzedaży drewna

 • 27 stycznia 2023 11:42

Ogłoszenie nr II o sprzedaży drewna z dnia 27 stycznia 2023r.

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 16 stycznia 2023 10:54

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ORŁY
o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie złożonego wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek FERTILIFE BIOTECH Sp.

Przejdź do wpisu

Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Orły obowiązujące od 1 stycznia 2023

 • 16 stycznia 2023 09:54

Ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

ścieków na terenie Gminy Orły obowiązujące od 1 stycznia 2023 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna

 • 13 stycznia 2023 11:26

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻY DREWNA

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna formie licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złożone jest na następującej działce loco:dz. nr 460obrębNiziny -/pas drogowy/.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023r.

 • 13 stycznia 2023 10:53

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023r.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • 10 stycznia 2023 12:10

INFORMACJA

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2023 r.należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny,
a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej, a po tym terminie wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Taka sama zasada dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia -  jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia do 31 stycznia, spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 %,
a po tym terminie wygaśnięciem ( utratą ) zezwolenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A

 • 04 stycznia 2023 13:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PRZ7161A z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie części działki ewid. nr: 253/4,obr. 0003 Duńkowiczki, gm. Orły”.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 29 grudnia 2022 10:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) na działce nr 289/16 i 289/17 obrąb Zadąbrowie , gm Orły, powiat przemyski"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 398/7, 546, 35/2, 35/1, 550, obr. Olszynka, gm. Orły.”

 • 21 grudnia 2022 10:54

Obwieszczenie o wydanej  decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 398/7, 546, 35/2, 35/1, 550, obr. Olszynka, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanej decyzji Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:”Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”

 • 21 grudnia 2022 10:51

Obwieszczenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:”Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły  informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 129/9, 129/10, obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

 • 09 grudnia 2022 08:05

 Wójta Gminy Orły  informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 129/9, 129/10, obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Wójta Gminy Orły informuje   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 260/1, 119/3, 119/5 obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

 • 09 grudnia 2022 08:02

 Wójta Gminy Orły informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego, na terenie działki ewid. nr: 260/1, 119/3, 119/5 obr. Duńkowiczki, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA..."

 • 06 grudnia 2022 13:47

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Nasze Małkowice w dniu 6 grudnia 2022r. złożyło ofertę na zadanie:
pn. ,,CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…” – przez udział w warsztatach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 13 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna

 • 05 grudnia 2022 12:16

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna forme licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złozone jest na następującej działce loco:: dz. nr 189 obręb Walawa boisko sportowe

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.:,, Aktywni inaczej bez narkotyków i dopalaczy"...

 • 01 grudnia 2022 13:59

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Gminny Klub Sportowy VIKING Orły dnia 1 grudnia 2022r. złożył ofertę na zadanie:
pn. ,,Aktywni inaczej bez narkotyków i dopalaczy…” – profilaktyka z aktywnością sportową podczas rajdu na szlaku Twierdzy Przemyśl.
Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.
Do dnia 8 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym.

 • 01 grudnia 2022 08:41

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.,

o publicznym transporcie zbiorowym.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Orły w 2024 roku.

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.,, Narkotyki - ryzykowna droga"...

 • 25 listopada 2022 09:22

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Ludowy Klub Sportowy ,,WALAWIANKA” Walawa  dnia 25 listopada 2022r. złożył ofertę na zadanie pn: ,,Narkotyki – ryzykowna droga”
– profilaktyka poprzez treningi sportowe, przeciwdziałanie patologiom społecznym u uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób wolny od uzależnień. Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. 

Do dnia 2 grudnia 2022r. godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • 21 listopada 2022 09:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Orły o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (LPG) na działkach o nr ewidencyjnych 289/16 i 289/17 obręb Zadąbrowie, gm. Orły, powiat przemyski.”

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   „Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetlenia, na terenie działki ewid. nr:

 • 18 listopada 2022 11:18

Ogłoszenie o wydanej decyzji  Wójta Gminy Orły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   „Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetlenia, na terenie działki ewid. nr: 518/8, 517/11, 517/13, obr. Orły, gm. Orły.”
 

Przejdź do wpisu

Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych.

 • 18 listopada 2022 11:12

Informacja o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu profilaktycznego - ,,Rozwiąż Krzyżówkę"!

 • 16 listopada 2022 08:14

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 10 listopada 2022 14:13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:„Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 228/2, 211, 210, 209, 207/2, 199, obr. Trójczyce, gm. Orły.”
 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 10 listopada 2022 14:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:„ Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na terenie działki ewid. nr: 398/7, 546, 35/2, 35/1, 550, obr. Olszynka, gm. Orły.”

Przejdź do wpisu

Informacja o przystąpieniu Gminy Orły do zakupu paliwa stałego

 • 08 listopada 2022 14:10

Informacja o przystąpieniu Gminy Orły  do zakupu paliwa stałego

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), informuję że Gmina Orły  przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Orły do dnia 31 grudnia 2022r.

Obecnie trwa proces przygotowania do dystrybucji paliwa stałego. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 zakupu preferencyjnego paliwa stałego będzie można dokonać na wniosek.Formularz wniosku oraz terminy składania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Orły i BIP Urzędu Gminy Orły.

Na stronie internetowej Gminy Orły oraz BIP będą zamieszczane wszystkie niezbędne informacje związane z zakupem paliwa stałego. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem tel. 16 671 26 93 wew. 26.

Wójt Gminy Orły

Bogusław Słabicki

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna

 • 07 listopada 2022 11:13

Wójt Gminy Orły ogłasza sprzedaż drewna forme licytacji ofertowej.

Przedmiotowe drewno złozone jest na następującej działce loco:: dz. nr 568/2 obręb Orły- /boisko sportowe w Orłach 

Przejdź do wpisu

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty kulinarne z elementami profilaktyki uzaleznień pn. ,,Z ZESZYTU BABUNI"

 • 03 listopada 2022 14:24

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Aktywni Razem Zadąbrowie  dnia 3 listopada 2022r. złożyło ofertę na zadanie: pn. Warsztaty kulinarne z elementami profilaktyki uzależnień pn. ,, Z ZESZYTU BABUNI”–  przez udział w warsztatach zdrowo, miło i aktywnie spędzamy czas w sposób wolny od uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia. Do dnia 10 listopada 2022r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. ,, Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki ewid. nr: 260/1, 119/3,119/5 obr. Duńkowiczki"

 • 03 listopada 2022 12:36

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. ,, Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki ewid. nr: 129/9, 129/10 obr. Duńkowiczki"

 • 03 listopada 2022 12:31

Przejdź do wpisu

Informacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód w 2022r.

 • 02 listopada 2022 09:59

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022r, statystycznej liczbie uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Orły na 2022rok. Aktualizacja od X.2022r.

 • 31 października 2022 12:44

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sprzedaż drewna - miejscowość Orły

 • 19 października 2022 15:11

Przejdź do wpisu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Koniec z uzależnieniami „ – profilaktyka poprzez trening"

 • 19 października 2022 15:06

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
Towarzystwo Sportowe 2001 Biało – Czerwoni Kaszyce  dnia 19 października 2022r. złożyło ofertę na zadanie: pn. ,,Koniec z uzależnieniami „ – profilaktyka poprzez trening. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia i alternatywa dla uzależnień.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia Do dnia 26 października 2022r. godz. 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy e.hunc@ugorly.pl.

Przejdź do wpisu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży"

 • 06 października 2022 14:40

Przejdź do wpisu

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia "Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego wraz ze słupami na terenie miejscowości Orły"

 • 06 października 2022 10:23

Przejdź do wpisu
Powrót