Menu Podmiotowe menu ikonka

SOŁECTWO KASZYCE

  • 06 lutego 2020 10:56

Sołtys - Jan Cyran
tel. 603 073 299

Rada Sołecka:
Grzegorz Badowicz
Jacek Baran
Barbara Grabowska
Andrzej Grabowski
Renata Majcher
Anna Michalik
Aleksander Wielgosz

Liczba Mieszkańców:
pobyt stały:   824
stan na 31 grudnia 2019 r.

pobyt stały:  
stan na 31 grudnia 2021 r.


Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszyce
 

Przejdź do wpisu
Powrót