Menu Podmiotowe menu ikonka

SOŁECTWO DROHOJÓW

  • 06 lutego 2020 10:53

Sołtys - Wojtowicz Anna
tel. 695 546 360

Rada Sołecka:
Stanisław Bratkowski
Józef Czajkowski
Janusz Hołyszko
Renata Kociumbas
Wiktor Nazimek
Paulina Żuk
Mieczysław Piwiński
Franciszek Wiatr
Grzegorz Wielgosz

Liczba Mieszkańców
pobyt stały:  490
  stan na 31 grudnia 2019 r.

pobyt stały:  495  stan na 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Gminy Orły z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drohojów

Przejdź do wpisu
Powrót