Menu Podmiotowe menu ikonka

SOŁECTWA / SOŁTYSI

  • 08 marca 2019 12:57

SOŁECTWA

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa. Na terenie Gminy ORŁY znajduje się 13 sołectw

ORŁY 
Sołtys - GRANDA Jerzy
510 875 151

CIEMIĘRZOWICE
Sołtys - KOSTKIEWICZ Zenon
 
603 781 022

DROHOJÓW
Sołtys - WOJTOWICZ Anna
695 546 360

DUŃKOWICZKI
Sołtys - WOJDYLAK Adam
(16) 671 22 89

HNATKOWICE
Sołtys - MROZEK Zbigniew
605 596 933

KASZYCE
Sołtys - CYRAN Jan
603 073 299

MAŁKOWICE
Sołtys - DUDEK Andrzej
515 750 391

NIZINY
Sołtys - DAWID Kazimiera
606 115 415

OLSZYNKA
Sołtys - PACUŁA Danuta
609 657 565

TRÓJCZYCE
Sołtys - SAŁUKA Joanna
781 109 994

WACŁAWICE
Sołtys – ŚWIDNICKI Krzysztof
  518 394 059

WALAWA
Sołtys – KRUPA Tadeusz
507 523 870

ZADĄBROWIE
Sołtys – DURBAJŁO Elżbieta
  512 011 369

Przejdź do wpisu
Powrót