Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 29 kwietnia 2019 16:11

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

 • 29 kwietnia 2019 16:08

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów we wsi Zadąbrowie stanowiących własność gminy Orły, położonych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4

 • 29 kwietnia 2019 16:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wsi Zadąbrowie, położonej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Przemyśl Kompleks Nr 4 „Zadąbrowie"

 • 29 kwietnia 2019 16:02

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orły w 2019r."

 • 29 kwietnia 2019 16:00

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

 • 29 kwietnia 2019 15:59

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Aktywni Razem" z Zadąbrowia

 • 29 kwietnia 2019 15:57

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej m. Orła Białego z oddziałem przedszkolnym w Orłach

 • 29 kwietnia 2019 15:53

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej m. Orła Białego z oddziałem przedszkolnym w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałem

 • 29 kwietnia 2019 15:50

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałem przedszkolnym w Małkowicach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym w Droho

 • 29 kwietnia 2019 15:48

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym w Drohojowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski z oddziałem przedszkolny

 • 29 kwietnia 2019 15:43

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski z oddziałem przedszkolnym w Zadąbrowiu w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Ni...

 • 29 kwietnia 2019 15:45

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałem przedszkolnym w Nizinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego z oddziałem przedszkolnym w Tr

 • 29 kwietnia 2019 15:45

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Orły z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego z oddziałem przedszkolnym w Trojczycach w celu utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie

Przejdź do wpisu
Powrót