Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzon

  • 09 lipca 2019 08:39

Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Orły oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Orłach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach

  • 09 lipca 2019 08:29

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły

  • 09 lipca 2019 08:23

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 09 lipca 2019 08:20

Przejdź do wpisu
Powrót