Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVIII/123/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Orły umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 08 stycznia 2020 08:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/122/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Orły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

  • 08 stycznia 2020 08:01

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/121/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny

  • 08 stycznia 2020 07:54

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/120/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kaszyce w drodze przetargu nieograniczonego

  • 08 stycznia 2020 07:47

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/119/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kaszyce w drodze przetargu ograniczonego

  • 08 stycznia 2020 07:44

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orły w roku szkolnym 2019/2020

  • 07 stycznia 2020 08:07

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/117/19 Rady Gminy Orły z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 07 stycznia 2020 08:03

Przejdź do wpisu
Powrót