Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVI/107/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Orły umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • 21 listopada 2019 11:06

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/106/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 2099 R Kosienice-Ciemierzowice, w miejscowości Ciemięrzowice

  • 21 listopada 2019 11:04

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/105/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowan

  • 20 listopada 2019 15:15

Uchwała Nr XVI/105/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Orły w prawo własności tych gruntów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/104/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem

  • 20 listopada 2019 15:05

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych z

  • 20 listopada 2019 14:08

Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

  • 20 listopada 2019 13:40

Przejdź do wpisu
Powrót